Oznamy

6. Veľkonočná nedeľa, rok A (17. mája 2020)

6. Veľkonočná nedeľa, rok A (17. mája 2020)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok
Piatok: Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
Budúca nedeľa: 7. Veľkonočná nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
18.5. Pondelok 7.00 17.30
19.5. Utorok 18.30 7.30
20.5. Streda 18.30  
21.5. Štvrtok 7.00 a 18.30 17.30
22.5. Piatok 18.30 17.30
23.5. Sobota 18.30  
24.5. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: Amália, Ján a Štefan Kanderka
Utorok: Rudolf a Irena Krchňavá
Streda: za farnosť
Štvrtok: za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Zacharovú, Dušičkovú a Jánoškovú / Rudolf a Františka Martišovi
Piatok: rodičia Martišovi, Ježovi, Parohovi a ich deti
Sobota: Katarína Slabá
Nedeľa: Adam Belica / Anton,  Eva a Zdeno Bednár

Rôzne

Ďakujem skupine č. 4 za upratovanie kostola a milodar 70 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 5. Ďakujem za milodar 50 € a 100 €. Ďakujem ženám za upratanie fary. Ďakujem chlapom za prácu s drevom.

Dnes bude súčasťou zvončeka aj zbierka na energie a centrum, kto chce, môže našu farnosť podporiť, nakoľko príjmy boli pozastavené a centrum taktiež nie je v prevádzke.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

V tomto týždni bude opäť brigáda s drevom.

Hygienické opatrenia - vzhľadom na výzvu hygieny a štátnej moci musíme dodržiavať tieto pravidlá, a to sú:

 • nosenie rúška a hygienických rukavíc alebo dezinfekcia rúk
 • sv. prijímanie na ruku
 • dvojmetrový odstup v lavici, a taktiež pri účasti na sv. omšiach na verejnom priestranstve
 • každá druhá lavica musí byť prázdna
 • spolu môžu byť jedine rodinní príslušníci a medzi rodinami alebo ďalším veriacim musí byť rozostup 2 m z každej strany
 • prázdne sväteničky
 • nepodávajú sa ruky pri obrade pokoja
 • dôchodci stále nemajú povinnosť nedeľných bohoslužieb, samozrejme, ak chcú prísť, treba im to umožniť – čím aj zvažujem zavedenie ďalšej sv. omše len pre dôchodcov, čo s týka nedelí a sviatkov.
 • počas akejkoľvek bohoslužby musia byť dvere a okná otvorené
 • počas všetkých bohoslužieb budú krátke príhovory do 5 minút, preto aj starší, ktorí sa obávate, žeby ste nevydržali stáť, nemusíte sa báť, pretože sv. omša bude trvať okolo pol hodiny. Taktiež sa nebudú čítať oznamy, tie si nájdete na výveske kostola a na webovej stránke. Chcem ešte poznamenať, že sv. omše budú tiché, nie spievané.
 • prosíme veriacich, ktorí majú v kostole knižky, ružence alebo obrázky, nech si ich počas prvého týždňa odnesú, aby boli všetky lavice prázdne, v inom prípade budú odložené na farskom úrade
 • sv. zmierenia bude prebiehať vonku 10 min. pred všetkými sv. omšami, aj v nedeľu
 • pri sv. prijímaní zostanete na miestach a ja prídem k vám alebo ak vytvoríte rad, tak aj v ňom treba mať dvojmetrové odstupy
 • počas nedele kostoly budú celodenne otvorené ako aj počas týždňa

Pevne verím, že s dávkou trpezlivosti a s Božou pomocou tento čas spoločne zvládneme, čím chcem popriať všetkým dostatok zdravia, lásky a Božieho požehnania