Oznamy

5. Veľkonočná nedeľa, rok A (10. mája 2020)

5. Veľkonočná nedeľa, rok A (10. mája 2020)

Liturgický kalendár

Streda: Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka
Štvrtok: Sv. Mateja, apoštola
Sobota: Sv. Jána Nepomuckého kňaza a mučeníka
Budúca nedeľa: 6. Veľkonočná nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
11.3. Pondelok 7.00  
12.3. Utorok 18.30  
13.3. Streda 18.30 17.30
14.3. Štvrtok 7.00  
15.3. Piatok 18.30 17.30
16.3. Sobota 18.30  
17.3. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: za zdravie a Božiu pomoc pre Ferdinanda s rodinou
Utorok: Jozef Kontiš
Streda: Mária Ondrichová
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Mária Kanderková a Štefan
Sobota: Vendelín, Amália Ondrichovi a František
Nedeľa: Júlia a Matej Balej / Štefan a Júlia Ježovi, synovia a rodičia

Rôzne

Ďakujem ženám za upratovanie kostola a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 3.

Dnes i nabudúce bude súčasťou zvončeka aj zbierka na energie a centrum, kto chce, môže našu farnosť podporiť, nakoľko príjmy boli pozastavené a centrum taktiež nie je v prevádzke.

Úmysly sv. omší – pokračujeme podľa kalendárneho rozvrhu. Neodslúžené sv. omše budeme postupne dopĺňať, preto prosím, sledujte oznamy na internete alebo na výveske pri kostole.

Duchovné pobožnosti a aktivity zatiaľ kvôli obmedzeniam nebudú prebiehať.

Hygienické opatrenia - vzhľadom na výzvu hygieny a štátnej moci musíme dodržiavať tieto pravidlá, a to sú:

 • nosenie rúška a hygienických rukavíc alebo dezinfekcia rúk
 • sv. prijímanie na ruku
 • dvojmetrový odstup v lavici, a taktiež pri účasti na sv. omšiach na verejnom priestranstve
 • každá druhá lavica musí byť prázdna
 • spolu môžu byť jedine rodinní príslušníci a medzi rodinami alebo ďalším veriacim musí byť rozostup 2 m z každej strany
 • prázdne sväteničky
 • nepodávajú sa ruky pri obrade pokoja
 • dôchodci stále nemajú povinnosť nedeľných bohoslužieb, samozrejme, ak chcú prísť, treba im to umožniť – čím aj zvažujem zavedenie ďalšej sv. omše len pre dôchodcov, čo s týka nedelí a sviatkov.
 • počas akejkoľvek bohoslužby musia byť dvere a okná otvorené
 • počas všetkých bohoslužieb budú krátke príhovory do 5 minút, preto aj starší, ktorí sa obávate, žeby ste nevydržali stáť, nemusíte sa báť, pretože sv. omša bude trvať okolo pol hodiny. Taktiež sa nebudú čítať oznamy, tie si nájdete na výveske kostola a na webovej stránke. Chcem ešte poznamenať, že sv. omše budú tiché, nie spievané.
 • prosíme veriacich, ktorí majú v kostole knižky, ružence alebo obrázky, nech si ich počas prvého týždňa odnesú, aby boli všetky lavice prázdne, v inom prípade budú odložené na farskom úrade
 • sv. zmierenia bude prebiehať vonku 10 min. pred všetkými sv. omšami, aj v nedeľu
 • pri sv. prijímaní zostanete na miestach a ja prídem k vám alebo ak vytvoríte rad, tak aj v ňom treba mať dvojmetrové odstupy
 • počas nedele kostoly budú celodenne otvorené ako aj počas týždňa

Pevne verím, že s dávkou trpezlivosti a s Božou pomocou tento čas spoločne zvládneme, čím chcem popriať všetkým dostatok zdravia, lásky a Božieho požehnania