Oznamy

2. pôstna nedeľa, rok A (8.3.2020)

2. pôstna nedeľa, rok A, rok A (8.3.2020)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: 3. pôstna nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
9.3. Pondelok 7.00  
10.3. Utorok 17.30  
11.3. Streda 17.30 adorácia 16.30
12.3. Štvrtok 7.00  
13.3. Piatok 17.30 16.30
14.3. Sobota 17.30  
15.3. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30
(Korunka o 15.00)

Úmysly

Zubák

Pondelok: za zdravie a Božiu pomoc
Utorok: za zdravie a Božiu pomoc Martina
Streda: Amália, Ján a Štefan Kanderka
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Rudolf a Františka Martišovi
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
Nedeľa: Antónia, Jozef a Ľudovít Ocinák / Ľudovít, Antónia a Jozef

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 2 a milodar 50 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 3. Ďakujem za milodary 100 € a 50 €. Ďakujem za zbierku na charitu 110,50 €. Ďakujem p. Tomanovi za dovoz železa. Ďakujem Bohuznámemmu darcovi, ktorý venoval na sanitu do centra 3200 €. Ďakujem ženám za upratanie past. centra a fary. Ďakujem všetkým, ktorí ste pristúpili k sviatosti zmierenia. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili fatimskej pobožnosti v Breznici.

Pôstne túžby – cyklus prednášok, ktorý bude každý pôstny piatok po sv. omši, keďže kázeň vtedy nebude. Ste srdečne pozvaní všetci mladí, rodiny, animátori, dôchodci, všetci veriaci. Treťou témou bude – Umývanie nôh apoštolom – téma pokory a služby, liturgické vysvetlenie obradu. Verím, že prídete v čo najväčšom počte. Katechéza nebude dlhá. Bude trvať ako vyučovacia hodina asi 45 minút a po nej bude krátka modlitba. Po nej, kto bude chcieť, odveziem ho domov. Prípadne poprosím o pomoc, ktorí máte dopravné prostriedky.

Krížové cesty:
Zubák: Piatok: pred sv. omšou / Nedeľa: po rannej sv. omši
Horná Breznica: Piatok: po sv. omši / Nedeľa: po sv. omši

V utorok od 16.00 bude stretnutie miništrantov, budeme hrať florbal.

Budúcu nedeľu bude zbierka na centrum. Ďakujem vopred všetkým za finančnú pomoc.

V piatok bude o 16.00 detské stretko v past. centre, pozývame všetky deti, najmä prvoprijímajúce deti. O 17.30 bude detská sv. omša. Po sv. omši deti zavezieme domov. Tešíme sa na vás.

Chcem sa poďakovať všetkým pútnikom, ktorí sa prihlásili na púť do Svätej zeme za prejavenú dôveru, aj keď púť bola z dôvodu pandémie zrušená. Ak by ste niektorí z vás premýšľali nad tým, žeby ste chceli ísť do Svätej zeme, tak by som vás chcel povzbudiť, nakoľko budúci rok by som túto púť chcel opäť zorganizovať. Pevne verím, že sa nám to budúci rok podarí