Oznamy

7. nedeľa v cezročnom období, rok A (23.2.2020)

6. nedeľa v cezročnom období, rok A, rok A (16.2.2020)

Liturgický kalendár

Streda: Popolcová streda – deň pokánia v celej Cirkvi, pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu
Budúca nedeľa: 1. pôstna nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
24.2. Pondelok    
25.2. Utorok    
26.2. Streda 17.30 16.30
27.2. Štvrtok 7.00 7.30
28.2. Piatok 17.30 16.30
29.2. Sobota 17.30  
1.3. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30
(Korunka o 15.00)

Úmysly

Zubák

(úmysly z týždňa sú presunuté na ďalšie voľné termíny)
Streda: Jozef Burmek
Štvrtok: rodina Ježová, Kanderková a Burmeková
Piatok: Ondrej Bučko
Sobota: Vrabcová a Babačová
Nedeľa: za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Martišovú / Viktor a Anna Kostkovi, syn Miroslav

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 18 a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 1. Pán Boh zaplať za zbierku na past. centrum Zubák spolu s Breznicou 362,27 €. Ďakujem mužom za účasť na brigáde a p. Štefancovi za požičanie betónovacieho stroja. Zvlášť chcem poďakovať chlapom, ktorí sťahovali betón a pomáhali pri stroji a ženám, ktoré im pripravili obed. Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce. Ďakujem p. Milovi za klampiarske práce na past. centre. Ďakujem Jozefovi Bednárovi za naviazanie železa. Ďakujem ženám za upratanie past. centra.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Pôstne túžby – cyklus prednášok, ktorý bude každý pôstny piatok po sv. omši, keďže kázeň vtedy nebude. Ste srdečne pozvaní všetci mladí, rodiny, animátori, dôchodci, všetci veriaci. Prvou témou bude – Ježiš pred Veľradou. Verím, že prídete v čo najväčšom počte. Katechéza nebude dlhá. Bude trvať ako vyučovacia hodina asi 45 minút a po nej bude krátka modlitba. Po nej, kto bude chcieť, odveziem ho domov. Prípadne poprosím o pomoc, ktorí máte dopravné prostriedky.

Krížové cesty:
Zubák: Piatok: pred sv. omšou / Nedeľa: po rannej sv. omši
Horná Breznica: Piatok: po sv. omši / Nedeľa: po sv. omši

Kto koná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V piatok sú pôstne dni a v tomto týždni máme prikázaný pôst - Popolcovú stredu, ktorý nás viaže vo svedomí zdržať sa mäsitého pokrmu. Každý pôst môžeme obetovať na nejaký úmysel. Nezabudnime začať pôstne obdobie svätou spoveďou a radi prichádzajme počas pôstu na sväté omše, aby sme mohli často prijímať sväté prijímanie.