Oznamy

Obetovanie Pána, rok A (2.2.2020)

Obetovanie Pána, rok A, rok A (2.2.2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Streda: Sv. Agáty, panny a mučenice
Štvrtok: Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 5. nedeľa v cezročnom období Pána, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
3.2. Pondelok 17.30         16.30
4.2. Utorok 17.30  
5.2. Streda 16.30 17.30
6.2. Štvrtok 7.00  
7.2. Piatok 17.30 16.30
8.2. Sobota 17.30  
9.2. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30
(Korunka o 15.00)

Úmysly

Zubák

Pondelok: k úcte Ducha svätého
Utorok: Ondrej a Mária Ježovi
Streda: Jozef Mišči a rodičia a rodičia Dávidovi
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Anton, Katarína a Adam Hamšík
Sobota: Ondrej a Mária Ježovi
Nedeľa: Anna a Ján Kačíkovi a dcéra Jana / Helena

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 15 a milodar 80 €  budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 16. Ďakujem za milodar 100 €. Ďakujem za odzdobenie vianočnej výzdoby. Ďakujem Mariánovi a Tiborovi Krivoklátskemu za obklady na sociálnych zariadeniach. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili fatimskej pobožnosti v Breznici. Ďakujem animátorom, všetkým deťom a rodičom, ktorí sa zúčastnili na detskom karnevale, ako aj za občerstvenie a darčeky.

V pondelok bude pri sv. omšiach udelené svätoblažejské požehnanie hrdla.

V piatok bude detské stretnutie o 16.00 a o 17.30 bude detská sv. omša. Pozývam všetky deti, najmä prvoprijímajúce, ktoré to majú povinné.

Prvý piatok – spovedanie
Horná Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Piatok - po večernej sv. omši
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. V piatok bude pred sv. omšou krížová cesta vo farskom kostole.