Oznamy

Druhá nedeľa v cezročnom období, rok A (19.1.2020)

Druhá nedeľa v cezročnom období, rok A (19.1.2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Šebastiána, mučeníka
Utorok: Sv. Agnesy, panny a mučenice
Streda: Sv. Vincenta, diakona a mučeníka
Piatok: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota: Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Budúca nedeľa: 3. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
20.1. Pondelok 7.00          
21.1. Utorok 17.30  
22.1. Streda 17.30 (adorácia) 16.30
23.1. Štvrtok 7.00  
24.1. Piatok 17.30 16.30
25.1. Sobota 17.30  
26.1. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30
(Korunka o 15.00)

Úmysly

Zubák

Pondelok: Kontiš
Utorok: Anna Slabá, Ondrej, Milan Slabý a Zdenka Kopišová
Streda: za zdravie a Božiu pomoc Márie s rodinou
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Vavrín, Rozália, Katarína a deti
Sobota: Martin Babača a rodičia
Nedeľa: Jozef a Emil Mišči / za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana s rodinou

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 13 a milodar 40 €  budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 14. Ďakujem za milodar 100 € od ružencového spoločenstva p. Bulkovej a za 100 € a 20 €. Ďakujem za účasť na animátorskom stretnutí a za stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Ďakujem miništrantom za účasť na stretku miništrantov. Ďakujem deťom a animátorom za detské stretnutie a účasť na sv. omši, ako aj všetkým, ktorí zaviezli deti domov. Z jednej firmy nám sľúbili palivové drevo, ak by ho priviezli, tento týždeň alebo ten ďalší by bola brigáda na spracovanie dreva.

Dnes bude zbierka na energie.

Duchovná obnova rodín bude v sobotu 25.1.2020, záujemcovia nech sa nahlásia v sakristiách kostolov. Prihlasovať sa môžete do stredy 22. januára 2020, netýka sa to len manželských párov, ktoré samozrejme povzbudzujem, ale môže prísť ktokoľvek. O deti sa budú starať animátori.

Kto by mal záujem o objednanie knihy o sv. Jozefovi, môže si ju pozrieť a nahlásiť v sakristii kostola.

Dávam do pozornosti všetkým deťom, že dňa 1.2.2020 v sobotu bude v past. centre karneval. Začneme sv. omšou o 14.30 a potom bude nasledovať karneval v past. centre. Srdečne všetkých pozývame i s rodičmi.