Oznamy

Druhá nedeľa po narodení Pána, rok A (5.1.2020)

Druhá nedeľa po narodení Pána, rok A (29.12.2019)

Liturgický kalendár

Pondelok: Zjavenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok
Utorok: Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza, spomienka
Budúca nedeľa: Krst Krista Pána - Tretia nedeľa po narodení Pána, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
6.1. Pondelok 8.00  a 11.00         9.30
7.1. Utorok 17.30  
8.1. Streda 17.30  (adorácia)  
9.1. Štvrtok 7.00  
10.1. Piatok 17.30 16.30
11.1. Sobota 17.30  
12.1. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: rodina Vrabcová a Babačová / Za zdravie a Božiu pomoc pre Júliu
Utorok: za farnosť
Streda: za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Ježovú a Parohovú
Štvrtok: František Katarína Jozef Krajčoví
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Slabú a Zuzíkovú
Sobota: Ján Štefaňák
Nedeľa: Oľga Kontišová / Za zdravie a Božiu pomoc pre syna

               

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 11 a milodar 80 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 12. Ďakujem za milodary 3x 50 € a 100 €. Ďakujem za zbierky na Nový rok: Zubák 296,55 € a Horná Breznica 147,28 €. Ďakujem mimoriadnym rozdávateľom za ich službu. Ďakujem animátorom za návštevu chorých a za vyrobenie darčekov pre chorých. Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia v tomto týždni. Ďakujem za účasť na fatimskej pobožnosti.

Kto si chce dať požehnať dom kňazom, nech sa nahlási v sakristiách kostolov, nech tam zapíše meno, priezvisko, číslo domu aj s tel. číslom. Na Zjavenie Pána požehnám trojkráľovú vodu a kriedu. Ktorí chcete, môžete si ich vziať. Hlava rodiny, otec alebo matka sa pomodlite desiatok radostného ruženca alebo celý sv. ruženec a napíšte si na dvere rok a mená 3 kráľom Gašpar, Melichar a Baltazár počiatočnými písmenami, alebo sa môžete zapísať a zavolať kňaza na požehnanie.

Na Zjavenie Pána 6. januára 2020 vás všetkých pozývam na vianočný koncert spevokolu z Rajeckých Teplíc. Koncert začne o 14.30 vo farskom kostole v Zubáku.

Slávnosť prvého svätého prijímania bude – 31. mája 2020 na Zoslanie Ducha svätého, ako je u nás zvykom.

Farská rada bude v sobotu po sv. omši.

Plánovacie stretko animátorov – 10. januára 2020 v piatok po sv. omši.