Oznamy

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, Prvá nedeľa po narodení Pána, rok A (22.12.2019)

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, Prvá nedeľa po narodení Pána, rok A (29.12.2019)

Liturgický kalendár

Streda: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, slávnosť a prikázaný sviatok
Štvrtok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
Piatok: Najsvätejšieho mena Ježiš
Budúca nedeľa: Druhá nedeľa po narodení Pána, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
30.12. Pondelok 7.00            
31.12. Utorok 17.00 15.00
1.1. Streda 8.00 a 11.00 9.30
2.1. Štvrtok    
3.1. Piatok 17.30 16.30
4.1. Sobota 17.30 16.30
5.1. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: za farnosť
Utorok: Silvester Malo
Streda: Ján Bulko, Rozália, Ján a Katarína / Ondrej, Berta, Mária, Martin a Anna
Piatok: k úcte Ducha Svätého

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 10 a milodar 80€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 11. Ďakujem za milodary 130€ od rodín, modliacich sa deviatnik, 5x100 a 4x50€. Ďakujem za vianočné zbierky: Zubák 816,35€ a Horná Breznica 542,28€. Všetky financie boli odposlané boli odposlané na biskupský úrad na splatenie pôžičky. Chcem sa poďakovať všetkým koledníkom a všetkým domácnostiam, ktoré ich prijali a podporili zbierku na past. centrum: v Zubáku 1556€ a v Breznici 973,60€. Ďakujem mimoriadnym rozdávateľom za ich službu.

Prvý piatok v mesiaci 3.1.2020 – navštívim spoločne s našimi animátormi chorých, požehnám dom, udelím sv. pomazania chorých a mladí im zakoledujú a vyprosia si od nich modlitby na celý rok. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov. Začneme o 7.30 z horného konca Zubáka. Poprosím animátorov, aby prišli na faru o 7.15.

Spovedať budem v prvopiatkovom týždni v Breznici v piatok pred sv. omšou a v Zubáku v piatok po sv. omši. V piatok bude v obidvoch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.

Na Nový rok budú mimoriadni rozdávatelia rozdávať sv. prijímanie po prvej sv. omši. Za ich službu veľmi pekne ďakujem.

Na Silvestra bude poďakovanie za starý rok a vyhlásenie štatistiky. Poznamenávam, že bude oboznámenie finančnej situácie, matrika a poďakovanie.

Kto si chce dať požehnať dom kňazom, nech sa nahlási v sakristiách kostolov, nech tam zapíše meno, priezvisko, číslo domu aj s tel. číslom.

Zapisovanie úmyslov sv. omší začne - od 30. decembra 2019 do 1. júla 2020.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 4. januára 2020 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii, ktoré začne 1 hod pred sv. omšou o 15.30 a pred sv. omšou bude vyložená Sviatosť Oltárna.

Silvestrovská kapustnica v Zubáku – pán starosta a poslanci nás všetkých pozývajú na silvestrovskú    

kapustnicu 31.12.2019 so začiatkom o 14.00 v Kultúrnom dome v Zubáku. Začneme požehnaním jedla.

Na Zjavenie Pána 6. januára 2020 vás všetkých pozývam na vianočný koncert spevokolu z Rajeckých Teplíc. Koncert začne o 14.30 vo farskom kostole v Zubáku.

Dnes o 15.00 bude florbal v telocvični past. centra. Ste srdečne pozvaní 😊