Oznamy

1. adventná nedeľa, rok A (1.12.2019)

1. adventná nedeľa, rok A (1.12.2019)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Františka Xaverského, kňaza
Streda: Sv. Barbory, panny a mučenice
Piatok: Sv. Mikuláša, biskupa
Sobota: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa: 2. adventná nedeľa – Biblická nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
2.12. Pondelok    
3.12. Utorok 17.30  
4.12. Streda 16.30 17.30 spoveď
5.12. Štvrtok 7.00  
6.12. Piatok 17.30 spoveď 16.30
7.12. Sobota 15.30 17.30
8.12. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Utorok: za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Parohovú
Streda: Štefan Cyprich
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Anna Rosinová
Sobota: Mária, František a Miroslav Bednár
Nedeľa: Miroslav Budiač / za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Ježovú a Kanderkovú

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 6 a milodar 60 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 7. Ďakujem ženám za upratanie centra. Ďakujem Kamilovi Babačovi a jeho chlapom za opravu strechy na altáne. Ďakujem mužom za dovoz, narezanie a uloženie dreva na kúrenie a za zapožičanie pily. Ďakujem mužom a ženám za zabíjačku prasiatka pre misionárov. Ďakujem za účasť na celofarskej poklone v nedeľu Krista Kráľa. Ďakujem manželom Gabrišovým za vytvorenie adventného kalendára.

Dnes bude zbierka na charitu.

Túto nedeľu začíname advent, kedy deti môžu prichádzať každý deň na detské sv. omše. Dnes na 1. adventnú nedeľu dostanú adventné kalendáre, do ktorých budú zbierať svätcov za každú sv. omšu v advente a dostanú sladkosť. Chcel by som poprosiť, aby rodičia povzbudili deti k účasti na rorátnych sv. omšiach. Verím, že prežijeme spolu milostiplný advent.

Dnes o 15.00 bude v past. centre v telocvični florbal, všetci milovníci športu sú srdečne pozvaní 😊

Prvý piatok – spovedanie
Horná Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Piatok - po večernej sv. omši
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. V piatok bude pred sv. omšou krížová cesta vo farskom kostole.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Sláviť sviatok sv. Mikuláša spoločne s deťmi budeme v sobotu 7. decembra 2019. Túto akciu budeme organizovať spoločne s obcou, pozývame všetky deti. Začneme detskou sv. omšou o 15.30 vo farskom kostole v Zubáku a potom bude stretnutie so sv. Mikulášom v pastoračnom centre o 16.00. Sv. omša je dobrovoľná a oficiálny program začína o 16.00 v past. centre. Pozývame všetky deti i s rodičmi.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 7. decembra 2019 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii, ktoré začne 1 hod pred sv. omšou o 16.30 a pred sv. omšou bude vyložená Sviatosť Oltárna.