Oznamy

34. nedeľa v cezročnom období, Nedeľa Krista Kráľa, rok C (24.11.2019)

34. nedeľa v cezročnom období, Nedeľa Krista Kráľa, rok C (17.11.2019)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Sobota: Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Budúca nedeľa: 1. adventná nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
25.11. Pondelok 7.00  
26.11. Utorok 17.30 16.30
27.11. Streda    
28.11. Štvrtok    
29.11. Piatok 17.30 16.30
30.11. Sobota 7.00  
1.12. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: Anna Rosinová
Utorok: Ján a Alžbeta Krchňávkovi
Piatok: Štefan Cyprich
Nedeľa: za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Martišovú / Jozef Pavúček

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 5 a milodar 50 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 6. Ďakujem za milodary 100 €. Ďakujem ženám za upratanie centra. Ďakujem za bielenie spovednice v Breznici. Chcel by som ešte raz zhodnotiť misie a chcem sa ešte raz zo srdca poďakovať všetkým tým, ktorí nám pomohli s misiami vrátane stravy, účasti, prijatia sviatostí. Pevne verím, že nás misionári povzbudili vo viere a je už na nás, koľko si odnesieme z ich príkladu života a ich slov. Tým vás aj chcem povzbudiť pravidelne prichádzať na sv. omše a k sviatostiam. Naozaj môžu ľutovať tí, ktorí túto možnosť nevyužili. Celé misie sme obetovali za povolanie z našej farnosti, za väčšiu nábožnosť veriacich vo farnosti a vzájomné odpustenie, za rodiny a manželstvá. Chcem sa poďakovať aj škole, škôlke a obecným úradom za prijatie misionárov. Za tieto úmysly sa spoločne ďalej modlíme. Ďakujem deťom a animátorom za účasť na detskom stretnutí a detskej sv. omši a tým, ktorí deti rozviezli domov.

Dnes bude celofarská poklona, kde v Zubáku vystavím sviatosť po sv. omši o 11.00 a v Breznici po sv. omši o 9.30. V zadnej časti kostolov sú časové rozpisy poklony, kam vás poprosím zapísať sa, aby Sviatosť Oltárna nebola osamotená. Záver bude v Breznici o 17.45 a v Zubáku o 18.00. Zúčastnením sa môžeme získať úplné odpustky, preto vás všetkých povzbudzujem k účasti.

Budúcu sobotu budeme zabíjať prasiatko pre misionárov.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Budúcu nedeľu začíname advent, kedy deti môžu prichádzať každý deň na detské sv. omše. Na budúcu 1. adventnú nedeľu dostanú adventné kalendáre, do ktorých budú zbierať svätcov za každú sv. omšu v advente a dostanú sladkosť. Chcel by som poprosiť, aby rodičia povzbudili deti k účasti na rorátnych sv. omšiach. Verím, že prežijeme spolu milostiplný advent.

Budúcu nedeľu budeme požehnávať adventné vence a sviece.