Oznamy

32. nedeľa v cezročnom období, rok C (10.11.2019)

32. nedeľa v cezročnom období, rok C (10.11.2019)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Martina z Tours, biskupa
Utorok: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Piatok: Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 33. Nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
11.11. Pondelok 18.00 18.00
12.11. Utorok 18.00 18.00
13.11. Streda 18.00 18.00
14.11. Štvrtok 18.00 18.00
15.11. Piatok 18.00 18.00
16.11. Sobota 18.00 18.00
17.11. Nedeľa 8.00 a  11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: Amália, Jaroslav a synovia
Utorok: Amália a Jozef Paroha
Streda: Stanislav Gereg
Štvrtok: Jozef Pavúček
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Balejovej
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc rod. Zuzíkovej
Nedeľa: 50. výročie svadby / František Ondricha

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 3 a milodar 100 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 4. Ďakujem za milodary 40 €. Ďakujem Jurkovi Gabrišovi a Marošovi Oščatkovi za sieťkovanie a pucovku na spovednici v Breznici. Ďakujem poľovníkom za mäso. Ďakujem chlapcom, ktorí u nás strávili duchovné cvičenia, za šramovanie odvodňovacieho kanála na multifunkčnom ihrisku a nanosenie peliet do kotolne. Chcem sa poďakovať učiteľskému zboru za návštevu v centre, spoločne sme slávili sv. omšu, modlili sme sa za školu a prežili sme veľmi pekné spoločné chvíle. Ďakujem za varenie gulášu. Ďakujem Štefanovi Bulkovi a chlapom, ktorí mu pomáhali, za to, že vďaka nim je celý poval past. centra pochôdzny, okrem spoločenskej miestnosti.  Ďakujem miništrantom za utorkové stretnutie. Ďakujem všetkým, ktorí ste prichádzali na sv. omše v týždni i na cintorín a modlili ste sa za duše v očistci. Z financií z táborov sme zakúpili TV do kostola v Zubáku. Ďakujem za inštaláciu televízneho prijímača do kostola. Taktiež ďakujem Bohuznámemu darcovi, ktorý nám daroval plátno, na ktorom sa bude premietať v Breznici.

Dnes bude zbierka na energie, budúci týždeň bude dobrovoľná zbierka pre misionárov a ich misijnú spoločnosť verbistov.

Misie – budúcim birmovancom chcem pripomenúť, že stretnutie mládeže v sobotu po sv. omši v Zubáku je pre nich ako zápis na birmovku. Ich účasť je nutná. Ďalšie stretnutie birmovancov sa uskutoční v apríli, kde si osobitne zavolám birmovancov i rodičov