Oznamy

31. nedeľa v cezročnom období, rok C (3.11.2019)

31. nedeľa v cezročnom období, rok C (3.11.2019)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Karola Borromejského, biskupa
Utorok: Sv. Imricha, spomienka
Sobota: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Budúca nedeľa: 32. Nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
4.11. Pondelok 7.00  
5.11. Utorok 18.30  
6.11. Streda 18.30 adorácia 17.30
7.11. Štvrtok 7.00  
8.11. Piatok 18.30 17.30
9.11. Sobota 18.30  
10.11. Nedeľa 8.00 a  11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: za zdravie a Božiu pomoc Júlie
Utorok: za zdravie a Božiu pomoc Gabiky
Streda: Peter a Mirka
Štvrtok: Gabriel Paroha s manželkou, + Štefan Dávid a Alžbeta
Piatok: Jozef Zachar
Sobota: členovia rodiny Havkovej
Nedeľa: Štefan, Amália a Ján Kanderka / Ján, Amália a Viliam Ondricha

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 2 a milodar 30 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 3. Ďakujem za milodary 100 €. Ďakujem za elektrifikáciu Jožkovi Ivanišovi. Ďakujem Jurkovi Gabrišovi za penetráciu, oškrábanie, nalepenie styrudoru do spovednice. Chcem sa poďakovať za pondelkovú brigádu Stankovi Crkoňovi, za urovnanie plochy, ktorú sme na druhý deň zabetónovali, Miroslavovi Koprnovi ďakujem za požičanie bagra a Jozefovi Kanderkovi za dovoz bagra. Ďakujem cementárňam Ladce, p. Hortovi za dovoz cementu, p. Tomanovi za dovoz železa a p. Trnkovi za dovoz štrku. Ďakujem Jozefovi a Jurajovi Štefancovým za betónovací stroj a všetkým chlapom, ktorí pomáhali pri betónovaní a zvlášť chcem poďakovať tým, ktorí si vybrali na tento deň dovolenku, veľmi si to vážim. Ďakujem Milanovi Jančimu za podstavec pod misijný kríž. Ďakujem Mirkovi Havkovi za rekonštrukciu misijného kríža. Ďakujem ženám za upratanie centra. Ďakujem Vladimírovi Martišovi za odšalovanie zabetónovanej plochy. Ďakujem všetkým, ktorí ste pristúpili k sviatosti zmierenia v tomto týždni. Ďakujem mimoriadnym rozdávateľom za ich službu. Ďakujem za účasť na fatimskej pobožnosti v Breznici. Ďakujem za účasť na dušičkovej pobožnosti. Nezabudnime, že môžeme vymodliť duše v očistci a získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Počas týždňa (oktávy – ôsmych dní od 1.11. – 8.11.) chodievajte na cintorín modlievať sa na úmysel sv. Otca a za duše v očistci a prijať Sv. oltárnu, tým získame duše z očistca, ako aj úplné odpustky. Podmienky: život v posväcujúcej milosti, sv. prijímanie, Otče náš, Vyznanie viery, na úmysel Sv. Otca a návšteva cintorína.

V utorok bude miništrantské stretnutie o 16.30. Zahráme si florbal.

Ľudové misie -  Misie nám budú dávať verbisti a uskutočnia sa od 10. – 17. novembra 2019. Ešte raz vás prosím, upravte si svoj program a vyhraďte si čas na misie. Pri východe z kostola vám rozdáme program misií a modlitbu za misie. Poprosím ženy, ktoré by boli ochotné variť pre misionárov, aby sa zapísali v sakristii na večere a obedy. V nedeľu 10.11. bude farská rada s misionármi o 18.00 a súčasne stretnutie miništrantov s misionármi.