Oznamy

30. nedeľa v cezročnom období, rok C (27.10.2019)

30. nedeľa v cezročnom období, rok C (27.10.2019)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
Piatok: Všetkých svätých, slávnosť a prikázaný sviatok
Sobota: Spomienka na všetkých verných zosnulých
Budúca nedeľa: 31. Nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
28.10. Pondelok 7.00  
29.10. Utorok 7.00  
30.10. Streda 17.30 18.30
31.10. Štvrtok 18.30 17.30
1.11. Piatok 8.00 a 11.00 9.30
2.11. Sobota 7.00 a 18.30 17.30
3.11. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: za zdravie a Božiu pomoc r. Kopeckej a Parohovej
Utorok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Jozefa Kontiša
Streda: Anton, Anna, Ivan a Martin, Antónia a Mária
Štvrtok: Anna Švajcová
Piatok: Emil Zuzík
Sobota: Júlia a Matej Balejovi / Eva Martinčeková, Margéta Repáňová – za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa: Rudolf Kanderka, Antónia a Matej / Kamil a rodičia

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 1 a milodar 60 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 2. Ďakujem za milodary 50 € a 100 €. Ďakujem za hodovú zbierku 412,55 € a v Breznici 111,62 €. Ďakujem za odšalovanie spovednice v Breznici. Na utorok 29. októbra 2019 je vybavený betónovací stroj, brigáda bude o 7.30, musíme zašalovať a armovať počas betónovania, pretože v pondelok príde bager, ktorý bude upravovať terén. Betónovať budeme počas celého dňa, poprosil by som chlapov, aby pokiaľ je možné pomohli a zúčastnili sa na brigáde. Taktiež v tomto týždni budeme pokračovať na prácach v spovednici.

Ľudové misie -  Misie nám budú dávať verbisti a uskutočnia sa od 10. – 17. novembra 2019. Ešte raz vás prosím, upravte si svoj program a vyhraďte si čas na misie.

Púť do Svätej Zeme – v rámci našich pútí, vám ponúkam možnosť spoločne navštíviť Svätú Zem v dňoch 07.03. – 14.03. 2020 za výhodnú cenu 590€+150€. V cene je bohatý program miest, kde pôsobil Pán Ježiš: Betlehem, Nazaret, Jeruzalem, Galilejské jazero, kúpanie v Červenom i Mŕtvom mori, Múr nárekov, ... atď. Je potrebné zaplatiť zálohu 250€ do 30.10.2019, preto vás prosím, premyslite si to a rozhodnite sa čo najskôr, je to veľký duchovný i kultúrny zážitok, na ktorý budete určite dlho spomínať a čerpať z neho i pre svoj duchovný život. Chcel by som vás poprosiť, dnes alebo zajtra do večera mi záväzne nahláste, ktorí chcete ísť, aby som vám mohol dať ďalšie inštrukcie a nahlásil počet, pretože to musíme uzatvoriť.

Spovedanie v prvopiatkovom týždni a pred sviatkom Všetkých svätých:
K prvému piatku a zároveň k sviatkom budem spovedať počas týždňa pred sv. omšami, na prvý piatok už spovedať nebudem. Pred sviatkom Všetkých svätých budem spovedať:
Horná Breznica – v stredu po omši, vo štvrtok pred omšou
Zubák – v stredu pred sv. omšou, vo štvrtok po sv. omši
Môžeme získať úplné odpustky pre duše zomrelých, ako aj vymodliť spásu duší pre našich najbližších. Chorých navštívim na prvý piatok po rannej sv. omši od pol ôsmej. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom v Hornej Breznici.

Zaopatrovanie chorých bude tento štvrtok ráno od 8.00. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.00 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím v sakristiách kostolov. Mimoriadni rozdávatelia prinesú chorým sv. prijímanie po rannej sv. omši v piatok.

Dušičková pobožnosť sa bude konať v piatok na Všetkých svätých na cintoríne v Hornej Breznici o 14.30 a v Zubáku bude pobožnosť o 15.00. Nezabudnime sa prísť vyspovedať a prijať sviatosti počas sviatkov a vymodliť duše v očistci a získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Počas týždňa (oktávy – ôsmych dní od 1.11. – 8.11.) chodievajte na cintorín modlievať sa na úmysel sv. Otca a za duše v očistci a prijať Sv. oltárnu, tým získame duše z očistca, ako aj úplné odpustky. Podmienky: život v posväcujúcej milosti, sv. prijímanie, Modlitba Pána, Vyznanie viery, modlitba na úmysel Svätého Otca a návšteva cintorína.

Sviečka za nenarodené deti - je každoročným projektom Fóra života. Cieľom je, aby ľudia boli citliví v období okolo 2. novembra okrem svojich blízkych zosnulých a spomínali si aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom, alebo spontánnom potrate. V kostoloch pri východe budete mať možnosť si zakúpiť sviece v sume 1€ a výťažok pôjde pre Fórum života.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 2. novembra 2019 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii, ktoré bude začínať 1 hod pred sv. omšou o 16.30 a pred sv. omšou bude vyložená Sviatosť Oltárna.