Oznamy

28. nedeľa v cezročnom období, rok C (13.10.2019)

28. nedeľa v cezročnom období, rok C (13.10.2019)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka
Utorok: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Streda: Sv. Margity Márie Alacoque, panny
Štvrtok: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Piatok: Sv. Lukáša, evanjelistu
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Sv. Vendelína – Hodová slávnosť v Zubáku, 29. Nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
14.10. Pondelok 7.00  
15.10. Utorok 18.30  
16.10. Streda 18.30  adorácia 17.30
17.10. Štvrtok 7.00  
18.10. Piatok 18.30 17.30
19.10. Sobota 15.00 a 18.30  
20.10. Nedeľa 10.30 8.00

Úmysly

Zubák

Pondelok: Kopišová Zdenka, Ondrej a Anna Slabí
Utorok: Júlia, Viktor a Pavol Jánoško
Streda: Ladislav Vraník a Helena
Štvrtok: na úmysel
Piatok: Ferdinand, Oľga a rodičia
Sobota: rodičia Burmekovi, Kanderkovi a deti - večerná
Nedeľa: hodová slávnosť za farnosť

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 18 a milodar 50 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie rodiny sobášiacich sa. Ďakujem za milodary 100 €, 50 € a 20 €. Ďakujem pekne chlapom, ktorí zdemontovali spovednicu v Breznici. Chcem sa poďakovať Tiborovi Krivoklátskemu za vymurovanie novej spovednice, Jožkovi Karasovi a Ferkovi Vraníkovi za šalovacie práce a Marošovi Oščatkovi za dovoz materiálu.  Ďakujem Mirkovi Kanderkovi za maliarske práce. Chcem sa poďakovať Štefanovi Bulkovi a jeho chlapom za montáž OSB dosiek na spodnú časť centra. Ďakujem miništrantom za ich účasť na utorkovom stretnutí. Ďakujem animátorom a všetkým deťom a rodičom za účasť na detskom stretnutí a detskej sv. omši. Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za sobotné stretnutie. V pondelok by som chcel poprosiť všetkých chlapov, ktorí môžu prísť na brigádu, pretože budeme betónovať najvrchnejšiu časť cesty ku krížovej ceste. Strojmi navezieme materiál na najvrchnejšie poschodie a odtiaľ budeme betónovať poslednú platňu. Ostatné betónovanie vrchnej časti bude strojom, v novembri podľa počasia. V pondelok sa chlapi stretneme o 7.30. Táto práca je dosť náročná, preto si vyžaduje dosť pracovných síl, a preto ešte raz prosím, aby ste prišli. Počas budúceho týždňa budeme robiť aj na spovednici, chcel by som urobiť armatúru, zabetónovať deku a čo najskôr urobiť elektrifikáciu. Budúci týždeň objednáme aj dvere.

Dnes bude zbierka na misie. Budúci týždeň bude hodová zbierka v Zubáku, ktorá bude venovaná na past. centrum. Bude zbierka i v Hornej Breznici, kde môžete obetovať milodar na novú spovednicu. Je to dobrovoľný príspevok, kto chce, môže prispieť. Po hodoch bude ďalšia zbierka, tzv. mesačná, ktorá bude obetovaná na energie, ako aj v novembri aj decembri.

Ohlášky:
Dňa 19. októbra 2019 chcú uzatvoriť manželstvo Martina Krchňavá, ktorá pochádza z farnosti Zubák, a Peter Grepiniak, ktorý pochádza taktiež z farnosti Zubák, v kostole sv. Vendelína v Zubáku. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

Na budúci týždeň naša farnosť oslavuje hody sv. Vendelína. V nedeľu bude len jedna sv. omša – slávnostná hodová sv. omša o 10.30. Slávnostný kazateľ a hlavný celebrant bude Jozef Biely, novokňaz pôsobiaci ako kaplán v Považskej Bystrici. Po sv. omši vás pozývame na občerstvenie, malý zákusok, alebo malý kalíšek 😊 Poprosíme ženy, aby niečo napiekli, ja zasa zabezpečím pitný režim 😊V Hornej Breznici bude sv. omša ráno o 8.00.

V rámci prípravy na slávenie hodov nezabudnime na sv. spoveď. Možnosť sviatosti zmierenia bude v piatok pred sv. omšou a v sobotu doobeda od 10.00 – 11.00. Ak by niekto predsa len nestihol, budem spovedať aj v sobotu po sv. omši. Pripravme si svoje srdcia na dôstojné slávenie hodov. Povzbudzujem Vás zvlášť k prijatiu sv. prijímania počas hodovej slávnosti, aby sme získali úplné odpustky. Adoráciu a všetky modlitby zamerajme na vzájomné vzťahy v rodinách a za naše manželstvá.

V piatok bude sv. omša o 18.30, po nej bude 45 min prednáška v kostole na tému Ako sa vysporiadať s ľuďmi, ktorí sú nepríjemní a lezú nám na nervy. Pevne verím, že táto téma vás určite zaujme. Večerná sv. omša bude preto bez príhovoru. Pozývam rodičov, deti, mládež i dôchodcov. Všetci ste srdečne pozvaní. V piatok po prednáške, tí ktorí zostanú, si budú môcť uctiť relikviu sv. kríža. Tá bude vystavená aj počas celej sobotnej adorácie.

V sobotu pred hodovou slávnosťou bude od rána od 9.00 vystavená Sviatosť oltárna až do večernej sv. omše o 18.30. Hodinu pred sv. omšou bude adorácia, ktorú povedú Modlitby matiek a otcov a tesne pred sv. omšou budem mať krátku meditáciu. Počas sobášnej sv. omše bude Sviatosť zložená. Na stolíku je rozpis času vystavenia Sviatosti, veľmi pekne prosím, aby ste sa zapísali. Rozpis stráženia a modlitby pri Eucharistii je po pol hodinových intervaloch. Môžete sa zapísať ako rodina, mládež, deti...

Od tohto týždňa začala súťaž miništrantov v Zubáku aj Breznici, ktorá bude trvať do konca školského roka. Taktiež, každý utorok bude bývať florbalový krúžok, párny týždeň bude pre deti prvého stupňa a v nepárny týždeň budú mať deti na druhom stupni. Z dospelých budú mať dozor na krúžku okrem správcu farnosti aj Peter Kanderka a Michal Pavúček. Popri florbale budú hrávať aj stolný tenis. Ďakujem rodičom za prejavenú dôveru.

18. októbra 2019 sa deti modlia za jednotu a pokoj vo svete v rámci projektu Milión detí sa modlí ruženec. Do tejto modlitbovej reťaze sa zapojíme v tento piatok i my, poprosím deti v Breznici i Zubáku, aby prišli v piatok pol hodinu pred sv. omšou a spoločne s animátormi sa pomodlíme túto krásnu mariánsku modlitbu.

Ďalší veľmi dôležitý bod, na ktorom mi mimoriadne záleží, sú misie. V našej farnosti, ak máme dobré správy, boli naposledy v roku 2005. Misie bývajú vo farnosti, každých 10-20 rokov, preto vám ich oznamujem už teraz i s podrobným programom. Na tejto akcii mi mimoriadne záleží, a bol by som veľmi šťastný, aby ste si program upravili natoľko, aby ste boli schopní byť účastní na prednáškach i sv. omšiach počas týždňa. Program vám v skratke predostriem už túto nedeľu, aby ste vedeli presné dátumy a termíny. Misie nám budú dávať verbisti a uskutočnia sa od 10. – 17. novembra 2019. Ešte raz vás prosím, upravte si svoj program a vyhraďte si čas na misie.