Oznamy

26. nedeľa v cezročnom období, rok C (29.9.2019)

26. nedeľa v cezročnom období, rok C (29.9.2019)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok: Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi
Streda: Svätých anjelov strážcov, spomienka
Štvrtok: Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
Piatok: Sv. Františka Assiského, spomienka
Sobota: Sv. Faustíny Kowalskej, panny
Budúca nedeľa: 27. Nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
30.9. Pondelok 7.00  
1.10. Utorok 18.30  
2.10. Streda 17.30 18.30
3.10. Štvrtok 7.00  
4.10. Piatok 18.30 17.30
5.10. Sobota 18.30 17.30
6.10. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: Rudolf, Katarína a Monika Slabí
Utorok: Anna, Viktor a syn Miroslav
Streda: Krajčová, Kučková a Tichonová
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Jozef Zachar
Sobota: Ladislav a Igor Kalus
Nedeľa: František, Anna a Milan Zuzík / Vendelín a Anna Belicovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 16 a milodar 100 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.17. Ďakujem za milodar 30 € a 50 €. Ďakujem za hodovú zbierku v hodnote 162,50 €. Ďakujem p. Prenosilovi a jeho mužom za elektroinštalačné práce. Ďakujem Kamilovi Babačovi za vodoinštalačné práce. Ďakujem animátorom za účasť na plánovacom stretnutí. Ďakujem ženám za varenie pre tábor.

Prosíme ľudí, ktorí by chceli svojim podpisom podporiť petíciu za obnovu detskej pohotovosti v PU, petíciu nájdete vzadu na stolíku, alebo sa môžete v Breznici podpísať v bufete u p. Chachulovej. Máme tak možnosť urobiť do konca septembra.

V sakristii kostolov si môžete vyzdvihnúť podielové knihy SSV a môžete zaplatiť členské na budúci rok, ktoré je 8 €.

Budúcu sobotu 5. októbra 2019 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii, ktoré bude začínať 1 hod pred sv. omšou o 16.30 a pred sv. omšou bude vyložená Sviatosť Oltárna.

Prvý piatok – spovedanie:
Horná Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Piatok - po večernej sv. omši
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna.

Pred sv. omšami v piatok budú krížové cesty.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.00 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím v sakristiách kostolov.

Kto by mal záujem o objednanie časopisu Posol, nech sa zapíše v sakristiách kostolov. Predplatné na budúci rok je 8.50 €.

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca, povzbudzujem vás k jeho vrúcnej modlitbe. Jeho modlitbou v kostole, či v spoločenstve s rozjímaniami o tajomstvách, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.