Oznamy

23. nedeľa v cezročnom období, rok C (8.9.2019)

23. nedeľa v cezročnom období, rok C (8.9.2019)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Petra Clavera, kňaza
Štvrtok: Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka
Piatok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota: Povýšenie Sv. Kríža, sviatok
Budúca nedeľa: Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, slávnosť

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
9.9. Pondelok 7.00  
10.9. Utorok 18.30  
11.9. Streda 18.30    adorácia  
12.9. Štvrtok 7.00  
13.9. Piatok 18.30 17.30
14.9. Sobota 15.00 a 18.30 17.30
15.9. Nedeľa 8.00 a 18.30 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: Rudolf a Viktor Slabý
Utorok: František Dzurko a rodina
Streda: Berta a Ondrej Parohovi
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Ján Babača, Veronika a deti
Sobota: Rudolf, Helena a Gejza
Nedeľa: členovia rod. Kataríny a Jána Bednára / Štefan Cyprich

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 13 a milodar 60 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.14. Ďakujem za milodar 50 €. Ďakujem všetkým, ktorí ste pristúpili k sviatosti zmierenia v tomto týždni. Ďakujem deťom, animátorom, rodičom i učiteľom za účasť na Veni Sancte a detskom stretnutí. Ďakujem všetkým, ktorí ste prijali pozvanie na fatimskú sobotu v Breznici. V stredu bude brigáda pre mužov za priaznivého počasia od 8.00.

Dnes bude zbierka na past. centrum.

Dňa 15.9.2019, to je v nedeľu, sa organizuje púť do Šaštína. Prihlásiť sa môžete u p. Burmekovej Márie a p. Kuvikovej Zuzany. Cena je 11 €. Odchod autobusu je ráno o 6.00 po zastávkach. Nahlasovanie je možné dnes posledný deň. Vzhľadom na to, že by som rád šiel na púť s pútnikmi, nedeľné sv. omše budú v nedeľu ráno o 8.00 a večer 18.30,  v sobotu večer s platnosťou na nedeľu, ale nakoľko tu budú rehoľníci, je možné, že bude sv. omša i o 11.00, v tom prípade by som vám oznámil rozhlasom počas týždňa.

V utorok bude stretnutie miništrantov po sv. omši, pozývam ich aj na sv. omšu.

20.9.2019 bude plánovacie stretnutie animátorov po sv. omši. Pozývam aj nových členov, mladých i starších, ktorí by mali záujem o túto službu.

Ohlášky:
Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Nikola Valachová, pochádzajúca z farnosti Zubák, a Miroslav Madzura, ktorý pochádza z farnosti Dubnica nad Váhom, v kostole sv. Vendelína v Zubáku. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.