Oznamy

22. nedeľa v cezročnom období, rok C (1.9.2019)

22. nedeľa v cezročnom období, rok C (1.9.2019)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Sobota: Fatimská sobota
Budúca nedeľa: 23. nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
2.9. Pondelok 7.00  
3.9. Utorok    
4.9. Streda 17.30   18.30
5.9. Štvrtok 7.00  
6.9. Piatok 18.30 17.30
7.9. Sobota 18.30 17.30
8.9. Nedeľa 8.00 a 11.00             9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: Pavol a Anna Šutriepkovi
Streda: Júlia a Rudolf Pavúček
Štvrtok: Rudolf Kostka
Piatok: Anna, Jozef a Edita
Sobota: Martin Babača a rodičia
Nedeľa: Igor a Ladislav Kalus / rod. Gelová

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 12 a milodar 50 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.13. Ďakujem za milodar 50 €. Ďakujem ženám za upratovanie a varenie pre tábor. Ďakujem chlapom za šalovacie a zatepľovacie práce na centre. Ďakujem všetkým, ktorí ste prijali pozvanie na 6. ročník vzdania vďaky za všetky aktivity a práce v našom centre a požehnanie centra. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí k tejto akcii prispeli a pomohli.

Budúcu sobotu 7. septembra 2019 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii, ktoré bude začínať 1 hod pred sv. omšou o 16.30 a pred sv. omšou bude vyložená Sviatosť Oltárna.

Prvý piatok – spovedanie:
Horná Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Piatok - po večernej sv. omši
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna.
Pred sv. omšami v piatok budú krížové cesty.
Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.00 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím v sakristiách kostolov.

Veni sancte a stretnutie detí bude 6. septembra 2019 - v piatok o 17.00 v past. centre budú mať deti stretko a o 18.30 bude slávnostná sv. omša, na ktorú sú pozvané všetky deti, žiaci i študenti a učitelia, kde si budeme vyprosovať veľa síl Ducha Svätého do nového školského roka.

Dňa 15.9.2019, to je v nedeľu, sa organizuje púť do Šaštína. Prihlásiť sa môžete u p. Burmekovej Márie a p. Kuvikovej Zuzany. Cena je 11€. Odchod autobusu je ráno o 6.00 po zastávkach.

Farnosť sv. Jakuba nás pozýva na Dubnickú mariánsku púť 6.-8. septembra 2019. Informácie na výveske.