Oznamy

19. nedeľa v cezročnom období, rok C (11.8.2019)

18. nedeľa v cezročnom období, rok C (4.8.2019)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Jany Františka de Chantal, rehoľníčky
Streda: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Štvrtok: Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu
Budúca nedeľa: 20. nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
12.8. Pondelok 7.00  
13.8. Utorok    
14.8. Streda    
15.8. Štvrtok 7.00 a 18.30 17.30
16.8. Piatok 18.30 17.30
17.8. Sobota 15.00 a 18.30  
18.8. Nedeľa 8.00 a 11.00             9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: za farnosť
Štvrtok: Ľudovít, Antónia a Jozef / František a Cyril Martiš a deti
Piatok: Emil a Viktor Ježovi
Sobota: Jozef Mišči a rodičia a rodičia Dávidovi
Nedeľa: Jozef Wohlschlager, Viktor st. a ml. Mušák /  Jozef, Anna a deti

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 9 a milodar 70 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.10. Ďakujem za milodar 50 € a 50 €. Ďakujem Stanislavovi Crkoňovi za výkopové práce a Miroslavovi Koprnovi za bager. Krížová cesta sa začína pomaly formovať. Ďakujem chlapom za brigádu za šalovacie, armovacie práce, za betónovanie a za upratovanie priestorov nad telocvičňou a porezanie dreva. Ďakujem Štefanovi Bulkovi a chlapom, ktorí mu pomáhali osadiť ochranné siete v telocvični. Ďakujem chlapom za upratanie garáže, Mirkovi Kanderkovi za vymaľovanie a animátorom za umývanie. Poprosím chlapov teraz už dávať veci na pôvodné miesto. Ďakujem ženám za varenie a upratovanie.

Dnes bude zbierka na past. centrum.

Prihlášku na detský letný tábor pre vaše dieťa si, prosíme, vyzdvihnite v sakristiách kostolov.

Ohlášky:
Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Adela Krchňávková, pochádzajúca z farnosti Zubák, a Miroslav Haviar, ktorý pochádza z farnosti Púchov, v kostole sv. Vendelína v Zubáku. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.