Oznamy

18. nedeľa v cezročnom období, rok C (4.8.2019)

18. nedeľa v cezročnom období, rok C (4.8.2019)

Liturgický kalendár

Pondelok: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, spomienka
Utorok: Premenenie Pána, sviatok
Štvrtok: Sv. Dominika, kňaza
Piatok: Sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
Sobota: Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Budúca nedeľa: 19. nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
5.8. Pondelok 7.00  
6.8. Utorok 7.00 a 18.30 17.30
7.8. Streda 18.30     adorácia  
8.8. Štvrtok 7.00  
9.8. Piatok 18.30 17.30
10.8. Sobota 18.30  
11.8. Nedeľa 8.00 a 11.00             9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: Eduard Hurínek a rodina
Utorok: rod. Chudá / rod. Kostková
Streda: rod. Chudadová
Štvrtok: za zdravie a Božiu pomoc Márie a rodiny
Piatok: Augustín, Katarína, Milan Janček
Sobota: Silvester Malo, Adolf a Anna Slabí
Nedeľa: Júlia, Matej Balej a rodičia / Helena

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 8 a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.9. Ďakujem za milodar 200 €, 50 € a 50 €. Ďakujem Kamilovi Babačovi za vodárske práce. Tento týždeň sme prepojili el. kábel medzi kostolom a budovou za kostolom – sklad na pelety, nakoľko predchádzajúci kábel bol poškodený. Ďakujem p. Jančekovi za vývoz septika. Ďakujem chlapom za obnovu kaplnky sv. Vendelína a jej okolia a ženám za obnovu sochu sv. Vendelína pri fare. Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia v tomto týždni a tým, ktorí sa zúčastnili v sobotu na fatimskej pobožnosti. Ďakujem Rolandovi Ocinákovi za zanesenie sv. prijímania chorým.

Budúci týždeň bude zbierka na past. centrum.

Prihlášku na detský letný tábor pre vaše dieťa si, prosíme, vyzdvihnite v sakristiách kostolov.