Oznamy

15. nedeľa v cezročnom období, rok C (14.7.2019)

15. nedeľa v cezročnom období, rok C (14.7.2019)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa cirkvi
Utorok: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Streda: Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov
Sobota: Panny Márie v sobotu
Budúca nedeľa: 16. nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
15.7. Pondelok 18.30  
16.7. Utorok 18.30  
17.7. Streda 18.30  
18.7. Štvrtok 7.00 7.30
19.7. Piatok 18.30 7.30
20.7. Sobota 7.00  
21.7. Nedeľa 8.00 a 11.00  9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: rodičia Pazderovi a deti
Utorok: za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Krchňávkovú
Streda: za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok: za farnosť
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc pre Táničku
Sobota: Rudolf Gelo a rodičia
Nedeľa: za zdravie a Božiu pomoc rod. Havkovej / Katarína a Ladislav Panenkovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 5 a milodar 30 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.6. Ďakujem za hodovú zbierku v Breznici 290,64 €. Ďakujem chlapom za úpravu terénu pod krížovú cestu a spracovanie dreva. Ďakujem za maliarske práce Mirkovi Kanderkovi, Mariánovi Krivoklátskemu a Jurkovi Gabrišovi za murárske práce. Ďakujem firme JTF za dovoz vzduchotechniky. Z OZ sme zakúpili masmediálny set. Taktiež ďakujem Petrovi Kováčovi a firme Munus za interaktívnu tabuľu a za jej inštaláciu. Ďakujem Jožkovi Krchňávkovi za inštaláciu internetu a WIFI. Taktiež ďakujem Marcelovi Palicovi za kamerový systém. Ďakujem ženám za varenie a obsluhu pre tábor. Ďakujem Mirkovi Havkovi za výrobu stolov do centra a dokončenie dverí. Ďakujem p. Tomanovi za dovoz a inštaláciu ostatných dverí a za ich osadenie. Budúci týždeň budeme s týmito prácami pokračovať.