Oznamy

14. nedeľa v cezročnom období, rok C (7.7.2019)

14. nedeľa v cezročnom období, rok C (7.7.2019)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Benedikta, opáta a patróna Európy
Sobota: Panny Márie v sobotu
Budúca nedeľa: 15. nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
8.7. Pondelok 7.00  
9.7. Utorok 18.30  
10.7. Streda 7.00  
11.7. Štvrtok 7.00 7.30
12.7. Piatok 7.00 7.30
13.7. Sobota 7.00  
14.7. Nedeľa 8.00 a 11.00  9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: za farnosť
Utorok: Anna, Ondrej, Anna a Štefan Ježovi
Streda: Rudolf Paroha a Agnesa
Štvrtok: na úmysel
Piatok: + Ondrej a Mária Ježovi
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Slabú a Galovú
Nedeľa: Štefan, Jozef a Júlia Kučkovi / Vlasta, Júlia, Augustín a Ján

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 4 a milodar 50 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.5. Ďakujem za milodar 1000, 200 a 50 €. Ďakujem za zbierku na dobročinné diela sv. otca 89,20 €. Ďakujem chlapom za úpravu terénu pod krížovú cestu, spracovanie dreva a upratanie ihriska, zvlášť sa chcem poďakovať Ludvikovi Ocinákovi za jeho ochotu pomôcť. Ďakujem za maliarske práce Mirkovi Kanderkovi a Jozefovi Bednárovi a Mariánovi Krivoklátskemu za murárske práce. Ďakujem firme Andreja Pandiho za osádzanie dverí v pastoračnom centre. Ďakujem firme Prenosil a svetlárovi Martinovi Pazderovi za jeho prácu. Ďakujem za ozvučenie past. centra. Ďakujem p. Michalíkovi za siete, ktoré dodal do telocvične. Ďakujem firme JTF za dokončenie inštalácie kuchyne v past. centre. Ďakujem p. Plavnickému za práce na peci. Ďakujem Mirkovi Havkovi za kladenie podláh v past. centre. Ďakujem ženám za varenie pre robotníkov. Ďakujem ženám za upratovanie past. centra i fary. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili v týždni sviatosti zmierenia. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili fatimského večeradla na prvú sobotu i prednášky na sviatok sv. Márie Goretti. Ďakujem nášmu hodovému kazateľovi za povzbudivé slová a slávenie liturgie v Breznici, ako aj všetkým, ktorí sa pričinili o slávenie hodovej slávnosti a pomohli s prípravou a priebehom. Ďakujem mimoriadnym rozdávateľom sv. prijímania za návštevu chorých na prvý piatok.

Hodová zbierka bude obetovaná pre potreby farnosti.

Budúci týždeň idem na liečenie na dobu jedného mesiaca, preto budú sv. omše v týždni bývať zvyčajne v ranných hodinách.