Oznamy

Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, rok C (21.4.2019)

Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, rok C (21.4.2019)

Liturgický kalendár

Pondelok – Sobota: veľkonočná oktáva
Budúca nedeľa: Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
22.4. Pondelok 8.00 9.00
23.4. Utorok 18.30  
24.4. Streda 18.30  
25.4. Štvrtok 7.00  
26.4. Piatok 17.30 16.30
27.4. Sobota 18.30  
28.4. Nedeľa 8.00 a 11.00       9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: rod. Anny a Michala Kováča
Utorok: Amália, Ján, rodičia Martišovi, Parohovi a Ježovi a ich deti
Streda: Cyril, Františka Martišovi a deti
Piatok: Milan Zuzík
Sobota: Anna a František Zuzíkovi
Nedeľa: Helena Bučková / Rudolf, Milan, Katarína Bednárovi a Ján Kanderka

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 12. a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 13. Ďakujem za zbierku na past. centrum 218,55 €. Ďakujem za milodar 100 €, 50 €. Chcem sa poďakovať Dominikovi Brňákovi a jeho chlapom za postavenie krovu. Ďakujem p. Kubalovi a firme K+T za zapožičanie žeriavu. Ďakujem p. Malovi za narezanie strešných lát a Peťovi Brňákovi za narezanie krovu. Ďakujem Ľudovítovi Ocinákovi za dovoz strešných lát. Ďakujem Antonovi Bolegovi za odvezenie krovu. Ďakujem Mirkovi a Paťovi Zuzíkovi, Jozefovi Bednárovi, Miroslavovi Kanderkovi za murárske práce. Ďakujem p. Prenosilovi a jeho chlapom za elektroinštalačné práce, aj Jožkovi Ivanišovi. Chcem sa poďakovať ešte chlapom, ktorí pomáhali pri búracích prácach. Ďakujem chlapom aj za odšalovanie okien. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem ženám za upratanie fary. Ďakujem všetkým, ktorí ste pristúpili k sviatosti zmierenia v tomto týždni. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili veľkonočných slávností a zvlášť ďakujem tým, ktorí pomáhali s dôstojným prežitím veľkonočných sviatkov: miništrantom, požiarnikom, spevákom, organistom, kostolníkom, lektorom, mimoriadnym rozdávateľom, požiarnikom, ženám za výzdobu. Chcel by som ešte poďakovať aj za vašu účasť na adorácii vo štvrtok, aj v piatok v Zubáku a krásnu účasť na Trojdní.

Tlačivo 2% z dane pre OZ Svätý Vendelín nájdete v zadnej časti kostola. Pán boh zaplať za podporu.
Tlačivo nájdete aj tu (môžete ho vyplniť v počítači a následne vytlačiť).

Dnes bude veľkonočná ofera, ktorá bude obetovaná na past. centrum.

Dnes v nedeľu po rannej sv. omši v Zubáku a po rannej sv. omši v Hornej Breznici, mimoriadni rozdávatelia prinesú chorým sv. prijímanie.

Budúcu nedeľu pri sv. omšiach za obvyklých podmienok môžete prijať úplné odpustky, nakoľko je nedeľa Božieho milosrdenstva (sv. spoveď, sv. prijímanie, čisté srdce). Počas týždňa sa bude modliť deviatnik Božieho milosrdenstva o 15.00 v kostole v Breznici a v piatok tesne pred sv. omšou, aj v nedeľu.

Farnosť Zubák Vás srdečne pozýva na 1. Farský majáles, ktorý sa uskutoční 18. mája 2019 o 19.30 v KD v Zubáku. Cena na osobu je 25 €. V cene je zahrnutá 1. a 2. večera, nealko nápoje i víno. Do tanca nám bude hrať hudobná skupina SONG. Zahlásiť sa môžete v sakristiách kostolov, kde vás poprosíme o meno, počet lístkov a tiež telefónny kontakt. Nahláste sa prosím do 5. mája.

Predmanželské náuky sa uskutočnia v utorok a v stredu po sv. omšiach.

V utorok a vo štvrtok budú brigády na past. centre od rána do večera. Poprosím ženy, ktoré by boli ochotné variť pre brigádnikov, aby sa nahlásili.