Oznamy

Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána, rok C (14.4.2019)

Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána, rok C (14.4.2019)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok: Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota: Biela sobota – Veľkonočná vigília
Budúca nedeľa: Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
15.4. Pondelok 17.30 18.30
16.4. Utorok 7.00  
17.4. Streda 18.30  
18.4. Štvrtok 18.30 16.30
19.4. Piatok 17.00 15.00
20.4. Sobota 18.30  
21.4. Nedeľa 8.00 a 11.00       9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: Viktor Paroha
Utorok: rod. Kučková, Rafajová, Krajčová a Tichonová
Streda: Rudolf a Júlia Pavúčkovi
Štvrtok: Mirko Dávid
Sobota: Ján a Mária Krchňávkovi
Nedeľa: za zdravie a Božiu pomoc rod. Bulkovej / za zdravie a Božiu pomoc rod. Júlie

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 11. a milodar, ktorý obetovali na kostol 100 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 12. Ďakujem za zbierku pre utečencov a prenasledovaných kresťanov 67,50 €. Ďakujem za milodar na past. centrum 2000 €, 50 € a 100 € od ružencového spoločenstva p. Bulkovej.  Chcem sa poďakovať Dominikovi Brňákovi a jeho chlapom, ktorí začali so stavbou a prípravou krovu. Ďakujem Peťovi Brňákovi za narezanie krovu. Chcem sa poďakovať aj Jankovi Ivanišovi a jeho chlapom za murárske práce. Taktiež ďakujem chlapom, ktorí brigádovali a vybetónovali patky pre vrcholové väznice a betónový stĺp pod väznice. Ďakujem stavebninám Pruské a p. Tomanovi za dovoz materiálu. Taktiež sa chcem poďakovať za pondelkovú brigádu a to zvlášť firme SVH Beton, bratom Hrnčiarikovcom, Jankovi Janoškovi a Tomášovi Mullerovi za domiešavač, betón pumpu a zabetónovanie prekladov a ostatným chlapom, ktorí pomáhali pri betónovaní. Chcem sa poďakovať chlapom, ktorí v utorok odšalovali prekladový betón. Chcem vás ešte poprosiť o trpezlivosť, v pondelok a utorok budú brigády na past. centre. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov i pre kňazov. Poprosím ženy, ktoré by boli ochotné, variť pre brigádnikov v pondelok, utorok a stredu. Ďakujem všetkým, ktorí ste prijali pozvanie a zúčastnili ste sa prednášky o pokání. Ďakujem všetkým, ktorí ste pristúpili k sviatosti zmierenia v tomto týždni a všetkým.

Tlačivo 2% z dane pre OZ Svätý Vendelín nájdete v zadnej časti kostola. Pán boh zaplať za podporu.
Tlačivo nájdete aj tu (môžete ho vyplniť v počítači a následne vytlačiť).

Veľkonočné Trojdnie

Na Zelený štvrtok bude po sv. omši meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom po večernej sv. omši. Bude vyložená Sviatosť a zložená bude o 20.15. Poprosím chlapov, ktorým budem ako správca farnosti umývať nohy, aby prišli o niečo skôr pred sv. omšou.

Na Veľký piatok sa bude konať krížová cesta v kostole, nakoľko obrady Veľkého piatku sa uskutočnia aj v Hornej Breznici. Krížová cesta vo farskom kostole bude pred obradmi o 16.30 a povedú ju modlitby matiek. Obrady Veľkého piatku v Zubáku budú o 17.00. Krížová cesta v Hornej Breznici bude o 14.30 a obrady Veľkého piatku budú o 15.00. Krížovú cestu v Breznici budú sprevádzať modlitby matiek. Po večerných obradoch vo farskom kostole bude meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom.
Na Veľký piatok je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu vo farskom kostole v Zubáku bude od 8.00 vyložená Sviatosť oltárna. Sviatosť oltárna sa uschová o 18.00. V Hornej Breznici bude vyložená Sviatosť na Bielu sobotu o 8.30 a uschovanie Sviatosti oltárnej bude o 17.00. Počas Bielej soboty by mali strážiť hrob dobrovoľní hasiči alebo aj miništranti. Obrady Bielej soboty budú o 18.30 vo farskom kostole.

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní:
Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:
1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;
2. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Ak ste sa nestihli vyspovedať, tak môžete prijať svätú spoveď v Hornej Breznici v pondelok po sv. omši a v Zubáku v stredu po svätej omši. Bude vyložená Najsvätejšia sviatosť oltárna.

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera, ktorá bude obetovaná na past. centrum.

Farnosť Zubák Vás srdečne pozýva na 1. Farský majáles, ktorý sa uskutoční 18. mája 2019 o 19.30 v KD v Zubáku. Cena na osobu je 25 €. V cene je zahrnutá 1. a 2. večera, nealko nápoje i víno. Do tanca nám bude hrať hudobná skupina SONG. Zahlásiť sa môžete v sakristiách kostolov, kde vás poprosíme o meno, počet lístkov a tiež telefónny kontakt.