Oznamy

1. pôstna nedeľa, rok C (10.3.2019)

1. pôstna nedeľa, rok C, rok C (10.3.2019)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: 2. pôstna nedeľa, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
11.3. Pondelok 7.00  
12.3. Utorok 17.30  
13.3. Streda 17.30 16.30
14.3. Štvrtok 7.00  
15.3. Piatok 17.30 16.30
16.3. Sobota 17.30  
17.3. Nedeľa 8.00 a 11.00       9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: za zdravie a Božiu pomoc pre Ferdinanda
Utorok: Ladislav Eliáš
Streda: Jozef Gabriš a rodičia
Štvrtok: za zdravie a Božiu pomoc pre Stanislava
Piatok: Miroslav Budiač
Sobota: Viliam a Helena Slabí
Nedeľa: rod. Krajčová, Kučková, Rafajová a Tichonová / Rudolf Kostka

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 6. a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 7. V tomto týždni sa chcem poďakovať chlapom za viazanie železa. Ďakujem Mirkovi Havkovi za výrobu a inštaláciu nábytku do sakristie. Ďakujem Mirkovi Dávidovi za inštaláciu lustrov v kostole. Ďakujem Jožkovi Jančekovi za výrobu náhradnej okrasnej retiazky na luster. Ďakujem Jožkovi Bednárovi za murárske práce. Ďakujem Rudolfovi Kozákovi za dovoz štrku. Ďakujem firme Ledma a Peťovi Majerčíkovi za dovoz žiaroviek. Ďakujem Bohuznámemu darcovi za dovoz dreva na krov past. centra. Ďakujem ženám za upratanie centra a za varenie pre tábor. Ďakujem všetkým tým, ktorí pristúpili v tomto týždni k sviatosti zmierenia. Ďakujem animátorom za účasť na plánovacom stretku. Ďakujem všetkým, ktorí ste prijali pozvanie a zúčastnili ste sa prednášky o živej viere, z cyklu Pôstnych túžob.

Tlačivo 2% z dane pre OZ Svätý Vendelín nájdete v zadnej časti kostola. Pán boh zaplať za podporu.
Tlačivo nájdete aj tu (môžete ho vyplniť v počítači a následne vytlačiť).

Dnes bude zbierka na charitu.

Pôstne túžby – cyklus prednášok, ktorý bude každý pôstny piatok po sv. omši, keďže kázeň vtedy nebude. Ste srdečne pozvaní všetci mladí, rodiny, animátori, dôchodci, všetci veriaci. Druhou témou bude – Ako prijať ľudí, ktorí nás zranili? Verím, že prídete v čo najväčšom počte. Katechéza nebude dlhá. Bude trvať ako vyučovacia hodina asi 45 minút a po nej bude krátka modlitba. Po nej, kto bude chcieť, odveziem ho domov. Prípadne poprosím o pomoc, ktorí máte dopravné prostriedky.

Krížové cesty:
Zubák: Piatok: pred sv. omšou / Nedeľa: po rannej sv. omši
Horná Breznica: Piatok: po sv. omši / Nedeľa: po sv. omši

Budúcu nedeľu poprosím, aby viedli krížovú cestu Modlitby matiek v Zubáku aj Breznici.

Kto koná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V piatok sú pôstne dni a v tomto týždni máme prikázaný pôst - Popolcovú stredu, ktorý nás viaže vo svedomí zdržať sa mäsitého pokrmu. Každý pôst môžeme obetovať na nejaký úmysel. Nezabudnime začať pôstne obdobie svätou spoveďou a radi prichádzajme počas pôstu na sväté omše, aby sme mohli často prijímať sväté prijímanie.

Pri východe z kostola si môžete vziať letáčik s otázkami, ktoré majú za cieľ hľadať cestu k obnove života a vzťahov našich rodinách, farnostiach, diecéze.

V regionálnych novinách Trenčín región sa môžete dočítať o našej obci, ako aj o našom kostolíku a past. centre.