Oznamy

8. Nedeľa v cezročnom období, rok C (3.3.2019)

8. Nedeľa v cezročnom období, rok C (3.3.2019)

Liturgický kalendár

Streda: Popolcová streda – deň pokánia v celej Cirkvi, pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu
Budúca nedeľa: 1. pôstna nedeľa, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
4.3. Pondelok 7.00  
5.3. Utorok 17.30  
6.3. Streda 18.30 17.00
7.3. Štvrtok 7.00  
8.3. Piatok 17.30 16.30
9.3. Sobota 17.30  
10.3. Nedeľa 8.00 a 11.00       9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: úcta k Ducha Svätému
Utorok: rodičia Mikulášovi a deti
Streda: členovia rodiny Jánoškovej
Štvrtok: Jozef Hazala a Anna
Piatok: František a Jolana Kanderkovi, Mária, Ondrej a Mikuláš
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
Nedeľa: Anna a Blažej Detkovi / Kamil a Anna

Rôzne

V tomto týždni sa chcem pekne poďakovať všetkým chlapom za betonáž oporného múru na multifunkčnom ihrisku a vchodu do fary a za oporný múr na mieste Betlehema a Lurdskej jaskyne. Zvlášť chcem poďakovať za chlapom za celodennú brigádu vo štvrtok, skončili sme až neskoro večer. Jozefovi a Felixovi Bednárovi ďakujem za šalovacie práce. Ďakujem Rolandovi Ocinákovi za izolačné práce. Jurajovi Štefancovi ďakujem za betónovací stroj a Rudolfovi Kozákovi za dovoz štrku na betónovanie.  Ďakujem ženám za prípravu jedla pre chlapov. Ďakujem Peťovi Majerčíkovi za dovoz lustrov do kostola a Jožkovi Ivanišovi ďakujem za elektroinštalačné práce v sakristii. Ďakujem Mirkovi Dávidovi za zloženie prvého lustra. Ďakujem Vladimírovi Rafajovi a Jozefovi Bednárovi za postavenie lešenia v kostole. Ďakujem chlapom za práce na multifunkčnom ihrisku v sobotu. Ďakujem všetkým tým, ktorí pristúpili v tomto týždni k sviatosti zmierenia. Ďakujem animátorom, všetkým deťom a rodičom, ktorí sa zúčastnili na detskom karnevale a aj za občerstvenie.

Tlačivo 2% z dane pre OZ Svätý Vendelín nájdete v zadnej časti kostola. Pán boh zaplať za podporu.
Tlačivo nájdete aj tu (môžete ho vyplniť v počítači a následne vytlačiť).

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Pôstne túžby – cyklus prednášok, ktorý bude každý pôstny piatok po sv. omši, keďže kázeň vtedy nebude. Ste srdečne pozvaní všetci mladí, rodiny, animátori, dôchodci, všetci veriaci. Prvou témou bude – Aká je to živá viera. Verím, že prídete v čo najväčšom počte. Katechéza nebude dlhá. Bude trvať ako vyučovacia hodina asi 45 minút a po nej bude krátka modlitba. Po nej, kto bude chcieť, odveziem ho domov. Prípadne poprosím o pomoc, ktorí máte dopravné prostriedky.

Krížové cesty:
Zubák: Piatok: pred sv. omšou / Nedeľa: po rannej sv. omši
Horná Breznica: Piatok: po sv. omši / Nedeľa: po sv. omši

Kto koná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V piatok sú pôstne dni a v tomto týždni máme prikázaný pôst - Popolcovú stredu, ktorý nás viaže vo svedomí zdržať sa mäsitého pokrmu. Každý pôst môžeme obetovať na nejaký úmysel. Nezabudnime začať pôstne obdobie svätou spoveďou a radi prichádzajme počas pôstu na sväté omše, aby sme mohli často prijímať sväté prijímanie.

V piatok po pôstnych túžbach bude plánovacie stretko pre animátorov.

V utorok bude doobeda za priaznivého počasia brigáda od 8.00 do 12.00. Budeme viazať železo.