Oznamy

7. Nedeľa v cezročnom období, rok C (24.2.2019)

7. Nedeľa v cezročnom období, rok C (24.2.2019)

Liturgický kalendár

Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 8. Nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
25.1. Pondelok

 

 

26.1. Utorok 17.30

 

27.1. Streda 16.30 17.30
28.1. Štvrtok 7.00

 

1.3. Piatok 17.30 16.30
2.3. Sobota 17.30

 

3.3. Nedeľa 8.00                11.00       9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: zo zdravotných dôvodov sv. omša nebude
Utorok: Helena, Gejza a Rudolf
Streda: Ondrej Bučko, Michal a Ján
Štvrtok: rodičia Kanderkovi a deti
Piatok: Albín Liška
Sobota: Františka a Rudolf Martiš
Nedeľa: Miroslav Budiač / Jozef Burmek

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 5. a za milodar 30 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 6. Ďakujem za milodary 50, 100 €. Ďakujem Dušanovi Marmanovi a Jozefovi Bednárovi za stavbu a náter trezora v sakristii. Ďakujem p. Barcíkovi a p. Hortovi za dovoz cementu a Mirkovi Zuzíkovi a Kanderkovi za jeho vyloženie. Ďakujem Mirkovi Kanderkovi za stavebné práce. Ďakujem obecnému úradu za dar 1400 € na vykurovanie. Vďaka tomu sme doplatili pelety a nakúpili ďalšie. Ďakujem animátorom a deťom za účasť na detskom stretnutí, a všetkým ktorí rozviezli deti domov.
Ďakujem animátorom za účasť na duchovnej obnove a plánovacom stretnutí, na ktorom sme sa dohodli: na príprave na prvé sv. prijímanie, po ňom bude tradične Biely týždeň, čakajú nás pôstne túžby, pravdepodobne sa bude konať prvý farský ples 18.5. - majáles, detský tábor 3-dňový, duchovná obnova školy, detské stretká, rozlúčka s prázdninami a guláš pre celú farnosť.  
Ďakujem aj členom farskej rady za piatkové stretnutie. Naplánovali sme: prestavbu centra, dostavbu okolia centra, dotkli sme sa kostolov v Zubáku aj Breznici, čo by bolo potrebné urobiť, nakúpime oblečenie pre miništrantov, sú naplánované duchovné akcie farnosti, športová činnosť, dokončenie bariér a osvetlenia v telocvični, aj vyriešenie situácie ohľadne vykurovania, služieb a servisu pre tábory, takisto aj finančnú situáciu. Opäť sme spomenuli stavbu krížovej cesty v Zubáku, kde v každom zastavení bude relikvia jedného svätca. Ak by ste mali nápad, ku ktorému svätcovi inklinujete, stane sa to našou prioritou, s tým, že o kaplnku sa môžete ako rodina aj starať, akurát sme sa ujednotili, že sa bude jednať o svätcov mladých a detí. O všetkých týchto informáciách sa podrobne dozviete postupne v oznamoch. Vo farskej rade nastala jedna personálna zmena, novou členkou pastoračnej rady sa stala Stanka Gabrišová.

JKS - ak by ste doma našli staršie jednotné katolícke spevníky, ktoré nepoužívate, poprosím vás, aby ste ich priniesli do sakristie. Upravíme ich, jednotne obalíme a umiestnime ich do kostola, aby boli k dispozícii počas sv. omší a duchovných akcií.

Tlačivo 2% z dane pre OZ Svätý Vendelín nájdete v zadnej časti kostola. Pán boh zaplať za podporu.

Dnes o 15.00 sa bude v pastoračnom centre poobede konať karneval. Srdečne pozývame všetky deti i s rodičmi. Sú pre vás nachystané pekné ceny, súťaže a hry, aj občerstvenie. Verím, že prežijeme spolu príjemné nedeľné popoludnie.

Prvý piatok – spovedanie:
Horná Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Piatok - po večernej sv. omši
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. Pred sv. omšami v piatok budú krížové cesty.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Vo štvrtok bude betonáž oporného múra aj s betónovacím strojom. Poprosím chlapov o účasť na brigáde. Začíname ráno o 8.00.