Oznamy

6. Nedeľa v cezročnom období, rok C (17.2.2019)

6. Nedeľa v cezročnom období, rok C (17.2.2019)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok: Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
Sobota: Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka
Budúca nedeľa: 7. Nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
18.1. Pondelok 7.00  
19.1. Utorok 17.30  
20.1. Streda 17.30 adorácia po sv. omši 16.30
21.1. Štvrtok 7.00  
22.2. Piatok 17.30 16.30
23.2. Sobota 17.30  
24.2. Nedeľa 8.00 a 11.00       9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: František Dzurko a rodičia
Utorok: Jozef Pavúček
Streda: Vendelín a Pavol Hazala
Štvrtok:
Piatok: Jozef Branderský
Sobota: za rod. Belicovú
Nedeľa: za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Galovú a Slabú / Štefan a Júlia Ježovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 4. a za milodar 45 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 5. Ďakujem za zbierku na energie a past. centrum 312,28 €. Ďakujem za inštaláciu osvetlenia do skladu. Ďakujem všetkým tým, ktorí pomohli nachystať drevo pre faru a obecnému úradu ďakujem za umožnenie drevo nachystať. Ďakujem ženám za upratanie centra a Zuzke Parohovej s dcérou za varenie pre tábor. Ďakujem všetkým, ktorí ste prijali v tomto týždni sviatosť pomazania chorých. Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za piatkové stretnutie.

JKS - ak by ste doma našli staršie jednotné katolícke spevníky, ktoré nepoužívate, poprosím vás, aby ste ich priniesli do sakristie. Upravíme ich, jednotne obalíme a umiestnime ich do kostola, aby boli k dispozícii počas sv. omší a duchovných akcií.

V piatok bude o 16.00 bude v past. centre detské stretnutie. Srdečne pozývame všetky deti. Po stretku bude detská sv. omša.

V sobotu pozývam našich animátorov na duchovnú obnovu, ktorá začne o 8.30.

Dávam do pozornosti pre deti, rodičov a mladých, že dňa 24. februára 2019, v nedeľu o 15.00, sa bude v pastoračnom centre poobede konať karneval. Srdečne vás pozývame. Verím, že prežijeme spolu príjemné nedeľné popoludnie.

Chlapi, ktorí sa ma pýtajú na termín prerábky past. centra v Zubáku, a ktorí si chcú nahlásiť už dovolenky, tak plánovaný termín, za akéhokoľvek počasia, bude 1. a 2. apríl, kedy zhadzujeme strechu, a nie je to prvoaprílový žart 😊

V piatok po sv. omši bude stretnutie farskej rady. Pozývam vás srdečne aj na sv. omšu.