Oznamy

3. Nedeľa po narodení Pána – Krst Krista Pána, slávnosť, rok C (13.1.2019)

2. Nedeľa po narodení Pána – Zjavenie Pána, slávnosť, rok C (6.1.2019)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Antona, opáta
Budúca nedeľa: Druhá nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
14.1. Pondelok 7.00  
15.1. Utorok 17.30  
16.1. Streda 17.30 adorácia po sv. omši 16.30
17.1. Štvrtok 7.00  
18.1. Piatok 17.30 16.30
19.1. Sobota 17.30  
20.1. Nedeľa 8.00 a 11.00       9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: k úcte Ducha svätého
Utorok: † rod. Belicová
Streda: † Jozef Pavúček
Štvrtok:
Piatok: Miroslav a Jaroslav
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc pre muža
Nedeľa: † rod. Vrabcová a Babačová / † Hurínek Eduard a Amália

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 17. a za milodar 30 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 18. Ďakujem za milodary 50 a 100 €. Ďakujem za zbierku na Zjavenie Pána v Breznici 81,40 € a v Zubáku 104,50 €. Financie boli obetované na pelety. Ďakujem ženám za upratovanie centra. Ďakujem Mirkovi Kanderkovi za murárske práce. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri kňazskej rekolekcii. Ďakujem za varenie a obsluhu, pečenie koláčov, prípravu mís, prípravu stolovania, ďakujem p. riaditeľke za účasť žiakov na sv. omši, ako aj všetkým zúčastneným.

Kto si chce dať požehnať dom kňazom, nech sa ešte nahlási v sakristiách kostolov, nech tam zapíše meno, priezvisko, číslo domu aj s tel. číslom.

Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie. Nasleduje cezročné obdobie v roku C.