Oznamy

2. adventná nedeľa, rok C (9.12.2018)

2. adventná nedeľa, rok C (09.12.2018)

Liturgický kalendár

Streda: Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, spomienka
Štvrtok: Sv. Lucie, panny a mučenice
Piatok: Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa: 3. adventná nedeľa, Nedeľa Gaudete, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
10.12. Pondelok 7.00  
11.12. Utorok 17.30  
12.12. Streda 17.30 adorácia po sv. omši 16.30
13.12. Štvrtok 7.00  
14.12. Piatok 17.30 16.30
15.12. Sobota 18.30  
16.12. Nedeľa 8.00 a 11.00       9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: † František, Mária a Miroslav Bednárovi
Utorok: za nenarodené deti
Streda: za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Kalusovú a Harvánkovú
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a Helenu Miščiu
Sobota: † Helena, Jozef Dzurko a rodičia
Nedeľa: Júlia a Viktor Kontiš / Ondrej Pilný, Antónia a synovia

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 12. a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 13. Ďakujem za milodar 300, 100 a 50 €. Ďakujem za zbierku na charitu 114,70 €. Ďakujem Jozefovi Bednárovi za maliarske práce a Mirkovi Kanderkovi za murárske práce. Ďakujem Kamilovi Babačovi za vodoinštalačné práce a Miroslavovi  a Paťovi Zuzíkovi za vyčistenie komínov.  Ďakujem ženám za upratanie centra a ženám za varenie pre duchovnú obnovu. Zvlášť ďakujem rodičom aj deťom zo Zubáka aj z Hornej Breznice za mikulášsky večer. Opäť to bola veľmi pekná akcia, ktorú podporila obec Zubák. Už niekoľko rokov organizujeme túto akciu spoločne, a preto sa chcem poďakovať p. starostovi a poslancom za darčeky, ktoré sme spoločne nakúpili s farou, samozrejme obec vo väčšom podiele. Ešte raz sa chcem poďakovať tým,  ktorí túto akciu znovu odsúhlasili. Chcem sa poďakovať aj animátorom a manželom Gabrišovým, ktorí to organizačne zvládli a ďakujem aj ženám, ktoré pripravili občerstvenie. Ďakujem všetkým, ktorí v tomto týždni pristúpili k sviatosti zmierenia. Ďakujem za účasť na posvätení kríža na Dúbrave, ako aj všetkým tým, ktorí sa na tomto diele podieľali. V pondelok ráno od ôsmej bude brigáda. Ďakujem vopred za účasť.

Dnes bude zbierka na energie.

Adventný kalendár - naďalej pokračujeme v detských sv. omšiach a zbieraní obrázkov svätých do nášho adventného kalendára.

Predvianočná sv. spoveď bude v našej farnosti 18. decembra 2018 - v utorok:
Zubák:  11.00 – 12.30 / 14.30 – 15.30
Horná Breznica: 11.30 – 12.30 / 14.30 – 15.30

V sobotu 15. decembra sa začína konať deviatnik Kto dá prístrešie sv. rodine, povzbudzujem všetkých, ktorí sa ho vo farnosti modlia a chcú sa modliť, či už v Zubáku alebo v Breznici.