Oznamy

1. adventná nedeľa, rok C (2.12.2018)

1. adventná nedeľa, rok C (02.12.2018)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Františka Xaverského, kňaza
Utorok: Sv. Barbory, panny a mučenice
Štvrtok: Sv. Mikuláša, biskupa
Piatok: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok
Budúca nedeľa: 2. adventná nedeľa, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
3.12. Pondelok 7.00  
4.12. Utorok 17.30  
5.12. Streda 16.30 17.30
6.12. Štvrtok 7.00  
7.12. Piatok 17.30 16.30
8.12. Sobota 8.00 a 11.00 9.30
9.12. Nedeľa 8.00 a 11.00       9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: za pútnikov z Turzovky
Utorok: † rod. Hurínková
Streda: za farnosť
Štvrtok: k úcte Ducha svätého
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc Emila s rodinou
Sobota: † rod. Jozefa a Emila Miščích
Nedeľa: † Rudolf a Františka Martišovi / † Božena a Štefan

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 11. a milodar 100 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 12. Ďakujem za milodar 150 € ružencovému spoločenstvu p. Gelovej a za dar 50 €. Ďakujem Jozefovi Bednárovi za maliarske práce, bielili sme sklad. Ďakujem Mirkovi Davidovi za elektroinštalačné práce. Ďakujem Mirkovi Zuzíkovi za vysokozdvižný vozík a prevoz kotla. Ďakujem Mirkovi Havkovi za požičanie dodávky. Ďakujem Stanke a Jurajovi Gabrišovým za prípravu na advent pre deti. Ďakujem ženám za upratanie centra. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili celofarskej poklony na nedeľu Krista Kráľa.

Dnes bude zbierka na charitu.

Dnes začíname advent, kedy deti môžu prichádzať každý deň na detské sv. omše. Dnes na 1. adventnú nedeľu dostanú adventné kalendáre, do ktorých budú zbierať svätcov za každú sv. omšu v advente a dostanú sladkosť. Chcel by som poprosiť, aby rodičia povzbudili deti k účasti na rorátnych sv. omšiach. Dňa 28.12. 2018 bude vyhodnotenie na detskej svätej omši a deti dostanú pekné odmeny. Verím, že prežijeme spolu milostiplný advent. V pondelok a v utorok bude brigáda pre mužov. V pondelok bude malá brigáda, lebo naložíme iba DT tvárnice. V utorok budeme betónovať, pretože príde betónovací stroj, preto poprosím o čo najväčšiu účasť.

Prvý piatok – spovedanie
Horná Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Piatok - po večernej sv. omši
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. V piatok bude pred sv. omšou krížová cesta vo farskom kostole.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Sláviť sviatok sv. Mikuláša spoločne s deťmi budeme vo štvrtok 6. decembra 2018. Začneme detskou sv. omšou o 15.30 vo farskom kostole v Zubáku a potom bude stretnutie so sv. Mikulášom v pastoračnom centre o 16.00. Sv. omša je dobrovoľná a oficiálny program začína o 16.00 v past. centre. Pozývame všetky deti i s rodičmi. Túto akciu budeme organizovať spoločne s obcou, pozývame všetky deti.