Oznamy

34. nedeľa v cezročnom období, rok B (25.11.2018)

34. nedeľa v cezročnom období, rok B (18.11.2018)

Liturgický kalendár

Piatok: Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 1. adventná nedeľa, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
26.11. Pondelok 17.30  
27.11. Utorok 17.30  
28.11. Streda 17.30 16.30
29.11. Štvrtok 7.00  
30.11. Piatok 17.30 16.30
1.12. Sobota 17.30  
2.12. Nedeľa 8.00 a 11.00       9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: † Martin Kanderka a Mária
Utorok: za zdravie a Božiu pomoc
Streda: za farnosť
Štvrtok: † rodičia Kanderkovi a deti
Piatok: † Milan Zuzík
Sobota: † Rudolf a Anna Kostkovi
Nedeľa: † Rudolf a Irena Krchňaví / † František a Anna Zuzíkovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 10. a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 11. Ďakujem mužom za účasť na brigáde v pondelok na betónovaní. Ďakujem Miroslavovi Kanderkovi a Jozefovi Bednárovi za murárske práce. Ďakujem ženám za upratanie centra. V tomto roku sa pravdepodobne už nebude pracovať, ak by však bolo ešte pekné počasie, začali by sme stavať múr pri ihrisku a múr, tam kde bude stáť Betlehem a Lurdská jaskyňa. Chcem sa poďakovať ešte raz všetkým, ktorí mi v tomto závere pomohli pri mult. ihrisku a na prácach na budúcom Betleheme a Lurdskej jaskyni.

Dnes bude celofarská poklona, kde v Zubáku vystavím sviatosť po sv. omši o 11.00 a v Breznici po sv. omši o 9.30. V zadnej časti kostolov sú časové rozpisy poklony, kam vás poprosím zapísať sa, aby Sviatosť Oltárna nebola osamotená. Záver bude v Breznici o 16.30 a v Zubáku o 17.00. Zúčastnením sa môžeme získať úplné odpustky, preto vás všetkých povzbudzujem k účasti.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Budúcu nedeľu začíname advent, kedy deti môžu prichádzať každý deň na detské sv. omše. Na budúcu 1. adventnú nedeľu dostanú adventné kalendáre, do ktorých budú zbierať svätcov za každú sv. omšu v advente a dostanú sladkosť. Chcel by som poprosiť, aby rodičia povzbudili deti k účasti na rorátnych sv. omšiach. Dňa 28.12. 2018 bude vyhodnotenie na detskej svätej omši a deti dostanú pekné odmeny. Verím, že prežijeme spolu milostiplný advent.

Na budúcu 1. adventnú nedeľu bude pri všetkých sv. omšiach požehnanie adventných vencov a sviečok.