Oznamy

33. nedeľa v cezročnom období, rok B (18.11.2018)

33. nedeľa v cezročnom období, rok B (18.11.2018)

Liturgický kalendár

Streda: Obetovanie Panny Márie, spomienka
Štvrtok: Sv. Cecílie, panny a mučenice
Piatok: Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka
Sobota: Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov
Budúca nedeľa: 34. nedeľa v cezročnom období, Nedeľa Krista Kráľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
19.11. Pondelok 7.00 7.30
20.11. Utorok 7.00 7.30
21.11. Streda    
22.11. Štvrtok    
23.11. Piatok    
24.11. Sobota 17.30  
25.11. Nedeľa 8.00 a 11.00       9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: † Viktor a Rudolf Slabý
Utorok: † Katarína, Rudolf a Monika Slabá
Sobota: Štefan a Katarína Dzurkovi a deti
Nedeľa: † Ján a Alžbeta Krchňávkovi / † Katarína, Ján a Rozália Bulkovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 9. a milodar 100 €, budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 10. Ďakujem za milodar 50 €. Ďakujem za zbierku na energie 411,82 €. Ďakujem mužom za účasť na brigáde na betónovaní. Ďakujem im veľmi pekne za ochotu, že prišli, nech si zachovajú dobré zvyky 😊.  Ďakujem Miroslavovi Kanderkovi za murárske práce. Ďakujem p. Plavnickému za práce na stavbe pece. Ďakujem ženám za upratanie centra. Ďakujem animátorom a všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili na detskom stretnutí a detskej sv. omši a všetkým, ktorí deti zaviezli domov.

Pri východe z kostola pri spovednici si môžete zakúpiť katolícke kalendáre: Stolový: 2,50 €  / Nástenný: 1,50 €

V pondelok bude brigáda od 8.00 pre mužov. Budeme stavať múr aj betónovať. Od stredy do soboty budem odcestovaný. Úmysly sv. omší zo stredy a štvrtka sú presunuté na január.

Na budúcu nedeľu bude celofarská poklona, kde v Zubáku vystavím sviatosť po sv. omši o 11.00 a v Breznici po sv. omši o 9.30. V zadnej časti kostolov sú časové rozpisy poklony, kam vás poprosím zapísať sa, aby Sviatosť Oltárna nebola osamotená. Záver bude v Breznici o 16.30 a v Zubáku o 17.00. Zúčastnením sa môžeme získať úplné odpustky, preto vás všetkých povzbudzujem k účasti.