Oznamy

30. nedeľa v cezročnom období, rok B (28.10.2018)

30. nedeľa v cezročnom období, rok B (28.10.2018)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Všetkých svätých, slávnosť a prikázaný sviatok
Piatok: Spomienka na všetkých verných zosnulých
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 31. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
29.10. Pondelok 17.30 18.30
30.10. Utorok 7.00  
31.10. Streda 18.30 17.30
1.11. Štvrtok 8.00 a 11.00 9.30
2.11. Piatok 7.00 a 18.30 17.30
3.11. Sobota 18.30  
4.11. Nedeľa 8.00 a 11.00       9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: za zdravie a Božiu pomoc Júlie
Utorok: Ondrej Ježo a Mária
Streda: za farnosť
Štvrtok: † Helena Ohanková a deti
Piatok: † Adam a Mária Belicovi
Sobota: † Jána Kačík a rodičia, manželka Anna a sestra Jana
Nedeľa: za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Dávidovú, Václavíkovú a Mišutkovú / † Ľudovít, Antónia a Jozef

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 6. a milodar 65 €, budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 7. Ďakujem za hodovú zbierku 386,14 € na doplatenie maľovania v kostole, na maľovanie treba ešte vyplatiť 1133,05 €. Ďakujem p. Plavnickému a jeho mužom za stavbu pece, ktorá sa stavia na fare. Budúci týždeň v prácach na peci budeme pokračovať. Ďakujem mužom za pondelkovú brigádu, kde sme betónovali ihrisko. V pondelok budeme pokračovať pomocou betónovacieho stroja. Poprosím, aby chlapi prišli na pol ôsmu ráno. Za priaznivého počasia budeme robiť až do večera, tak poprosím chlapov, aby prišli aj poobede. Ďakujem Mirkovi Kanderkovi za murárske práce. Ďakujem ženám za upratanie centra. Ďakujem za jablká a pomoc pri ich spracovaní. Ďakujem p. farárovi Bollovi z Lednice za zastupovanie v mojej neprítomnosti. Ďakujem animátorom za plánovacie stretko. Ďakujem Marcelovi Palicovi za opravu kamerového systému.

Pri východe z kostola pri spovedelnici si môžete zakúpiť katolícke kalendáre: Stolový: 2,50 € / Nástenný: 1,50 €

Dnes bude zbierka na misie.

Spovedanie v prvopiatkovom týždni a pred sviatkom Všetkých svätých:
K prvému piatku a zároveň k sviatkom budem spovedať počas týždňa pred sv. omšami, na prvý piatok po sv. omši už spovedať nebudem. Pred sviatkom Všetkých svätých budem spovedať:
Horná Breznica – v pondelok po sv. omši
Zubák – v stredu po sv. omši
Môžeme získať úplné odpustky pre duše zomrelých, ako aj vymodliť spásu duší pre našich najbližších. Chorých navštívim na prvý piatok po rannej sv. omši od pol ôsmej. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom v Hornej Breznici.

Dušičková pobožnosť sa bude konať vo štvrtok na Všetkých svätých na cintoríne v Hornej Breznici o 14.00 a v Zubáku bude pobožnosť o 15.00. Nezabudnime sa prísť vyspovedať a prijať sviatosti počas sviatkov a vymodliť duše v očistci a získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Počas týždňa (oktávy – ôsmych dní od 1.11. – 8.11.) chodievajte na cintorín modlievať sa na úmysel sv. Otca a za duše v očistci a prijať Sv. oltárnu, tým získame duše z očistca, ako aj úplné odpustky. Podmienky: život v posväcujúcej milosti, sv. prijímanie, Modlitba Pána, Vyznanie viery, modlitba na úmysel Svätého Otca a návšteva cintorína.

Sviečka za nenarodené deti - je každoročným projektom Fóra života. Cieľom je, aby ľudia boli citlivý v období okolo 2. novembra okrem svojich blízkych zosnulých a spomínali si aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom, alebo spontánnom potrate. V kostoloch pri východe budete mať možnosť si zakúpiť sviece po 50 centov a výťažok pôjde pre Fórum života.