Oznamy

29. nedeľa v cezročnom období, rok B (21.10.2018)

29. nedeľa v cezročnom období, rok B (21.10.2018)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Jána Pavla II., pápeža
Utorok: Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 30. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
22.10. Pondelok 7.00  
23.10. Utorok 17.00  
24.10. Streda    
25.10. Štvrtok 8.00  
26.10. Piatok 18.30 17.30
27.10. Sobota 18.30 17.30
28.10. Nedeľa 8.00 a 11.00       9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: † rod. Ondričková, Medňanská a Jančiová
Utorok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Bulkovej
Štvrtok: † Miroslav Dávid a syn
Piatok: † rod. Ladislava a Kataríny Panenkovej
Sobota: † Martin Babača a rodičia
Nedeľa: Kamil a Anna Babačovi / † rodičia Cyprichovi a synovia

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupinám 4. a 5. a milodar 90 €, budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 6. Ďakujem za milodar 100 €, 100 € a 50 € v tomto týždni. Ďakujem za zbierku na energie, v Zubáku 172,50 € a v Breznici 118,65 €. Chcem sa poďakovať za brigády, ktoré boli v pondelok a v utorok. Osádzali sme obrubníky a betónovali sme na multifunkčnom ihrisku. Za osádzanie obrubníkov ďakujem Jozefovi Bednárovi. Ďakujem Rudolfovi Kozákovi za dovoz štrku. Ďakujem Jánovi Malovi ml. za dovoz dreva.

Ďakujem p. Plavnickému za dovoz materiálu na pec, ktorá sa bude stavať na fare a ktorú budeme čiastočne platiť z projektov. Budúci týždeň v prácach na peci budeme pokračovať.
Veľká vďaka patrí Mirkovi Havkovi a jeho tímu za práce na laviciach. Osobitne chcem poďakovať Mirkovi Havkovi, jeho otcovi Miroslavovi Havkovi, Vladkovi Adamcovi a Tonkovi Ondričkovi, za čalúnenie lavíc ďakujem Jurkovi a Stanke Gabrišovým. Ďalej ďakujem Mirkovi Havkovi aj za práce na spovednici. Za všetkých, ktorí sa podieľali na ich výrobe vás poprosím, aby ste na nich pamätali v modlitbách. Pri tejto príležitosti sa chcem ešte raz poďakovať aj zosnulému p. Mišúnovi za dubové drevo, ktoré daroval na lavice a biskupskému úradu v Žiline za milodar 15 500 €, z čoho im splácame sumu 5500 € mesačne po 100 €. Poprosím vás, aby ste nedávali do lavíc svoje podsedáky, nakoľko to nie je potrebné, ani vhodné. Na lavice sme použili najhrubší a najmäkší molitan. Podsedáky, ktoré som zobral v tomto týždni z lavíc, si môžete zobrať v sakristii kostola. Ďakujem za požičanie dodávky a dovoz materiálu p. Oščatkovi a Kormendymu. Ďakujem tým, ktorí mi darovali jablká a pomohli pri šrotovaní. Ďakujem ženám za upratanie centra a za varenie pre tábor. Ďakujem Lukášovi Liptákovi za elektroinštalačné práce a Mirkovi Kanderkovi za maliarske práce na kabinete telocvične. Ďakujem farnosti Turzovka za milodar 900 €. Ďakujem Tiborovi Krivoklátskemu za kladenie dlažby v kabinete telocvične, tým sme práce na ňom ukončili. Ďakujem pekne za kurenárske práce Kamilovi Babačovi, za spojazdnenie troch okruhov kúrenia. Ďakujem Milanovi Jančimu za práce na oprave zábradlia. Ďakujem Jarke Kanderkovej za práce s drevinami. Chcem sa poďakovať obecným úradom Horná Breznica a Zubák za zapožičanie stoličiek v kostole. V pondelok od 8.00 bude brigáda, vopred ďakujem za pomoc. Budeme pokračovať v prácach na ihrisku.

V sakristii farského kostola si môžete vyzdvihnúť podielové knihy SSV a zaplatiť zároveň aj členský poplatok na nasledujúci rok 5 €.

V sakristiách kostolov sa môžete zapísať na časopis Posol. Cena na celý rok je 8,50 €.

Odporúčam vám modlitbu ruženca v mariánskom mesiaci október. Môžeme získať úplné odpustky, ak sa pomodlíme ruženec v kostole, v rodine alebo v spoločenstve.

Ďakujem všetkým, ktorí ste sa v tomto hodovom týždni zúčastňovali na sv. omšiach a modlili ste sa so mnou litánie k sv. Vendelínovi. Ďakujem všetkým, ktorí ste pristúpili k sviatosti zmierenia, môžeme získať úplné odpustky. Taktiež ďakujem ženám, ktoré priniesli koláče na pohostenie po sv. omši. Veľká vďaka patrí nášmu hodovému kazateľovi Jožkovi Šelingovi, ktorý slávil s nami hodovú slávnosť a za jeho povzbudivé slová. Ďakujem tiež všetkým, ktorí ste sa zúčastnili v piatok na prednáške o význame a veľkosti sv. omše a prišli ste si v sobotu uctiť Sviatosť Oltárnu.

Dnes na hodovú slávnosť bude hodová zbierka na doplatenie maľovania kostola.

Od pondelka odchádzam na duchovné cvičenia, v prípade zaopatrovania kontaktujte p. farára z Lednice. Na fare budú aj moji rodičia.

V sakristiách kostolov si môžete zakúpiť katolícke kalendáre: stolový: 2,50 € / nástenný: 1,50 €

Budúci týždeň bude zbierka na misie.