Oznamy

28. nedeľa v cezročnom období, rok B (14.10.2018)

28. nedeľa v cezročnom období, rok B (14.10.2018)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Utorok: Sv. Margity Márie Alacoque, panny
Streda: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Štvrtok: Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Piatok: Sv. Pavla z Kríža, kňaza
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 29. nedeľa v cezročnom období, rok B - Hodová slávnosť k sv. Vendelínovi

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
15.10. Pondelok 7.00  
16.10. Utorok   17.30
17.10. Streda 7.00  
18.10. Štvrtok 7.00  
19.10. Piatok 18.30 17.30
20.10. Sobota 14:30 a 18.30  
21.10. Nedeľa 10.00       8.00

Úmysly

Zubák

Pondelok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Havkovej
Utorok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Belicovej
Streda: za farnosť
Štvrtok: † Roman Galko, Ján Burmek, Alžbeta a Ján
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc pre Dušana
Sobota: sobášna sv. omša / † František Haviar a rodičia
Nedeľa: hodová slávnosť za farnosť

Rôzne

Ďakujem za milodar 100 € v tomto týždni.
Chcem sa poďakovať za brigády, ktoré boli v pondelok a vo štvrtok. Podarilo sa nám zabetónovať ďalšiu časť na ihrisku. Budúci týždeň v pondelok a v utorok budeme pokračovať opäť od 8.00. Poprosím všetkých chlapov, ktorí majú čas a chuť, aby sa zúčastnili.
Chcem sa poďakovať aj Mirkovi Kanderkovi a Jožkovi Katerinčinovi za murárske práce.
V kabinete telocvične je dokončená omietka a je pripravený na bielenie.
Taktiež chcem poďakovať Štefanovi Bulkovi a chlapom, ktorí mu pomáhali, za dokončenie zateplenia v kabinete telocvične.
Chcem sa ešte poďakovať Marošovi Oščatkovi a Martinovi Červenému za prácu so sadrokartónmi v sklade pri telocvični.
Chcem sa poďakovať Dominikovi Marmanovi a Michalovi Donovalovi za kurenárske práce.
Chcel by som ešte poprosiť v stredu, nakoľko budem v škole, taktiež bude brigáda, pretože budeme navážať lavice do kostola. Brigáda začne o 8.00, poprosím chlapov, aby pomohli Mirkovi Havkovi doviezť a umiestniť lavice v kostole. Ak by prišlo veľa mužov, ostatní budú betónovať. Na stredu je vybavená dodávka, poprosím chlapov, aby sme sa stretli na fare.

V sakristii farského kostola si môžete vyzdvihnúť podielové knihy SSV a zaplatiť zároveň aj členský poplatok na nasledujúci rok 5 €.

V sakristiách kostolov sa môžete zapísať na časopis Posol. Cena na celý rok je 8,50 €.

Dnes bude zbierka na energie.

Odporúčam vám modlitbu ruženca v mariánskom mesiaci október. Môžeme získať úplné odpustky, ak sa pomodlíme ruženec v kostole, v rodine alebo v spoločenstve.

Ohlášky:
Dňa 20. októbra 2018 chcú uzatvoriť manželstvo Nikola Simic Zuzíková, ktorá pochádza z farnosti Zubák, a Ljubo Simic, ktorý pochádza z farnosti Šabac, v kostole sv. Vendelína v Zubáku. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

Na budúci týždeň naša farnosť oslavuje hody sv. Vendelína. V nedeľu bude len jedna sv. omša – slávnostná hodová sv. omša o 10.00. Slávnostný kazateľ a hlavný celebrant bude Jozef Šelinga, riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Žiline. Po sv. omši vás pozývame na občerstvenie, malý zákusok, alebo malý kalíšek 😊 V Hornej Breznici bude sv. omša ráno o 8.00.

V rámci prípravy na slávenie hodov nezabudnime na sv. spoveď. Možnosť sviatosti zmierenia bude v piatok pred sv. omšou a v sobotu doobeda od 10.00 – 11.00 a večer pred sv. omšou. Pripravme si svoje srdcia na dôstojné slávenie hodov. Povzbudzujem Vás zvlášť k prijatiu sv. prijímania počas hodovej slávnosti, aby sme získali úplné odpustky. Adoráciu a všetky modlitby zamerajme na kňazské a rehoľné povolanie z našej farnosti.

V piatok bude sv. omša o 18.30, po nej bude 45 min prednáška v kostole na tému Ako prežívať svätú omšu a na čo je potrebná. Večerná sv. omša bude preto bez príhovoru. Pozývam rodičov, deti, mládež i dôchodcov. Všetci ste srdečne pozvaní.

V sobotu pred hodovou slávnosťou bude od rána od 9.00 vystavená Sviatosť oltárna až do večernej sv. omše o 18.30. Pol hodinu pred sv. omšou bude meditácia. Počas sobášnej sv. omše bude Sviatosť zložená. Na stolíku je rozpis času vystavenia Sviatosti, veľmi pekne prosím, aby ste sa zapísali. Rozpis stráženia a modlitby pri Eucharistii je po pol hodinových intervaloch. Môžete sa zapísať ako rodina, mládež, deti...

Na budúcu nedeľu na hodovú slávnosť bude hodová zbierka na doplatenie maľovania kostola.

Mladí priatelia zubáckeho foklóru vás pozývajú na hodovú zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 20. 10. 2018 o 20.00 v KD v Zubáku. Do tanca hrá hudobná skupina SONG.