Oznamy

26. nedeľa v cezročnom období, rok B (30.9.2018)

26. nedeľa v cezročnom období, rok B (30.9.2018)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi
Utorok: Svätých anjelov strážcov, spomienka
Štvrtok: Sv. Františka Assiského, spomienka
Piatok: Sv. Faustíny Kowalskej, panny
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 27. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
1.10. Pondelok 7.00  
2.10. Utorok 18.30  
3.10. Streda 17.30 18.30
4.10. Štvrtok 7.00  
5.10. Piatok 18.30 17.30
6.10. Sobota 18.30  
7.10. Nedeľa 8.00 a 11.00       9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok:  za zdravie a Božiu pomoc rodiny Ladislava Burmeka
Utorok: † Amália, Jaroslav a synovia
Streda: † Roman Galko † Ján Burmek
Štvrtok: k úcte Ducha svätého
Piatok: za Božie požehnanie rod. Jánoškovej, Zacharovej a Dušičkovej
Sobota: † Ján a Katarína Belicovi
Nedeľa: za zdravie a Božiu pomoc Rudolfa Belicu / † Štefan, Amália a Ján Kanderka

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 2 a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 3. Ďakujem za milodar 100 €. Ďakujem za zbierku na past. centrum v Zubáku 149,22 € a v Hornej Breznici 86,91 €. Ďakujem všetkým pútnikom, ktorí sa zúčastnili požehnania obnoveného kríža na farskom a samozrejme rodine Slabej za jeho renováciu. Taktiež ďakujem Lukášovi Liptákovi za dokončenie elektroinštalácie v kabinete telocvične. Ďakujem Mirkovi Kanderkovi za murárske práce na telocvični. Ďakujem Mirkovi Zuzíkovi za prácu na vysokozdvižnom vozíku. V tomto týždni sme nebrigádovali, lebo bolo nepriaznivé počasie, preto by som chcel vyhlásiť brigádu opäť v utorok.

V sakristii farského kostola si môžete vyzdvihnúť podielové knihy SSV a zaplatiť zároveň aj členský poplatok na nasledujúci rok 5 €.

V sakristiách kostolov sa môžete zapísať na časopis Posol. Cena na celý rok je 8,50 €.

Pozývam rodičov prvoprijímajúcich detí v sobotu na sv. omšu a po sv. omši budeme mať spoločné stretnutie a katechézu. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná, ideálne je, aby ste prišli obaja.

V piatok bude o 17.00 v past. centre stretnutie detí a o 18.30 bude detská sv. omša. Srdečne pozývam všetky deti.

Prvý piatok – spovedanie
Horná Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Piatok - po večernej sv. omši
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. V piatok bude pred sv. omšou krížová cesta vo farskom kostole.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Odporúčam vám modlitbu ruženca v mariánskom mesiaci október. Môžeme získať úplné odpustky, ak sa pomodlíme ruženec v kostole, v rodine alebo v spoločenstve.