Oznamy

24. nedeľa v cezročnom období, rok B (16.9.2018)

24. nedeľa v cezročnom období, rok B (16.9.2018)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
Piatok: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Sobota: Panny Márie v sobotu
Budúca nedeľa: 25. nedeľa v cezročnom období, rok B – sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
17.9. Pondelok 7.00  
18.9. Utorok 18.30  
19.9. Streda 18.30 17.30
20.9. Štvrtok 7.00  
21.9. Piatok 7.00 7.30
22.9. Sobota 18.30  
23.9. Nedeľa 8.00 a 11.00       9.30

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 19 a milodar 50 € a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.1. Ďakujem za milodar 50 €, 100 €. Ďakujem chlapom, ktorí sa zúčastnili brigády v pondelok, v utorok a v stredu. Ďakujem Jurajovi a Jozefovi Štefancovi za betónovací stroj. Ďakujem Rudolfovi Kozákovi za dovoz štrku.  Ďakujem Mirkovi Kanderkovi za murárske práce. Ďakujem aj bohoslovcom a ostatným chlapom z farnosti Rajecké Teplice za pomoc na brigádach. Chcem sa poďakovať ženám pani Ocinákovej, ktorá im varila. Podarilo sa nám zabetónovať dve tretiny multifunkčného ihriska. Taktiež sme poupratovali celý objekt. Jozefovi Bednárovi ďakujem za šalovacie práce. Ďakujem pútnikom za účasť na púti na Butkove. Ďakujem Emilovi Drahútovi za autobus. Ďakujem pútnikom za milodar 137 €, ktorý bol obetovaný na kostol. V tomto týždni brigády nebudú, pokračovať s prácami budeme v ďalšom týždni.

Úmysly sa budú zapisovať aj v tomto týždni do konca roka 2018.

Malé hody k sv. pátrovi Piovi: litánia pred každou sv. omšou počas týždňa.

Budúcu nedeľu bude hodová zbierka na past. centrum.

Požehnanie obnoveného kríža budúcu nedeľu o 15.00 za priaznivého počasia.