Oznamy

23. nedeľa v cezročnom období, rok B (9.9.2018)

23. nedeľa v cezročnom období, rok B (9.9.2018)

Liturgický kalendár

Streda: Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka
Štvrtok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok: Povýšenie sv. kríža, sviatok
Sobota: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Budúca nedeľa: 24. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
10.9. Pondelok 7.00  
11.9. Utorok 7.00  
12.9. Streda 18.30 17.30
13.9. Štvrtok 7.00  
14.9. Piatok 18.30 17.30
15.9. Sobota 8.00 a 11.00 9.00 a 14.30    
16.9. Nedeľa 8.00 a 11.00       9.30

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 18 a milodar 30 € a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.19. Ďakujem za milodar 50 € a 100 €. Ďakujem chlapom, ktorí sa zúčastnili na betónovacej brigáde. Ďakujem Jurajovi Štefancovi za betónovací stroj. Ďakujem Rudolfovi Kozákovi za dovoz štrku.  Ďakujem Mirkovi Kanderkovi za murárske práce. Ďakujem Jožkovi Krchňávkovi za ozvučenie altánu. Ďakujem p. Hortovi a Barcíkovi za kamión cementu a p. Zuzíkovi za jeho zloženie.  Ďakujem farskej rade na stretnutí vo štvrtok. Dohodli sme sa, že ďalšia rekonštrukcia centra prebehne až na jar. V stredu sa budú konávať adorácie, ktoré budeme obetovať za nasledovné úmysly: za kňazské povolania z našej farnosti, najmä zo Zubáka; za oslobodenie zo závislosti na alkohole; za účasť na sv. omšiach v Zubáku aj cez týždeň; aby v Breznici nestáli veriaci počas sv. omše pred kostolom; za našich dobrodincov. Týmto sa chcem aj poďakovať p. starostovi za zapožičanie kuchyne v kultúrnom dome počas prázdnin. Ďakujem animátorom, žiakom, učiteľom a všetkým, ktorí sa zúčastnili detského stretnutia a slávnostnej sv. omše Veni sancte a všetkým, ktorí po sv. omši rozviezli deti domov. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili 5. ročníka vzdávania vďaky za práce a aktivity v našej farnosti a všetkým, ktorí pomohli pri jeho organizácii: manželom Tiborovi a Katke Zuzíkovým za varenie gulášu, manželom Romanovi a Helenke Slabým za prácu vo výčape, animátorom za program pre deti, ďakujem za milodar na centrum 313,70 €, ďakujem za mäso od poľovného združenia, za koláče a potraviny, ktoré ste priniesli a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a príjemne sa zabavili. Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia v tomto týždni. V pondelok až v stredu budú brigády pre mužov od 8.00.

Farská púť na horu Butkov do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva sa bude konať 15. septembra 2018. Program si môžete pozrieť na nástenke. Čas odchodu autobusu bude o 13:30. Autobus pôjde priamo zo Zubáka z horného konca. Cena na osobu je 3 €. Chcel by som organizovať aspoň jednu púť ročne.

Úmysly sa budú zapisovať od 10. septembra 2018 do konca roka 2018.

Dňa 15. septembra 2018 chcú uzatvoriť manželstvo Martin Červený, ktorý pochádza z farnosti Zubák, a Viera Katerinčinová, ktorá pochádza taktiež z farnosti Zubák v kostole sv. Cyrila a Metoda v Hornej Breznici. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.