Oznamy

22. nedeľa v cezročnom období, rok B (2.9.2018)

22. nedeľa v cezročnom období, rok B (2.9.2018)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Piatok: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov, mučeníkov
Sobota: Narodenie Panny Márie, sviatok
Budúca nedeľa: 23. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
3.9. Pondelok 7.00  
4.9. Utorok    
5.9. Streda 17.30 18.30
6.9. Štvrtok 7.00  
7.9. Piatok 18.30 17.30
8.9. Sobota 16.00  
9.9. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 17 a milodar 100 € a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.18. Ďakujem za milodar 50 €. Z milodarov, ktoré ste mi dali výslovne na kostol, som vyplatil ďalšiu čiastku na maľovanie kostola a treba nám vyplatiť ešte sumu 2586,19 €. Ďakujem Ludvíkovi Ocinákovi a chlapom za nachystanie, dovoz, porezanie i uloženie dreva na kúrenie. Ďakujem ženám za upratanie centra. Ďakujem animátorom za účasť na plánovacom stretnutí.

Pozývam vás na farskú púť na horu Butkov do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva 15. septembra 2018. Záujemci sa môžu nahlasovať v sakristiách kostolov. Program si môžete pozrieť na nástenke. Čas odchodu autobusu, ktorý pôjde priamo zo Zubáka, ešte upresním, nakoľko hlavný program a slávnostná sv. omša je v popoludňajších hodinách o 15.30. Chcel by som organizovať aspoň jednu púť ročne.

Veni sancte a stretnutie detí bude 7. septembra 2018 v piatok o 17.00 v past. centre a o 18.30 bude slávnostná sv. omša, na ktorú sú pozvané všetky deti, žiaci i študenti a učitelia, kde si budeme vyprosovať veľa síl Ducha Svätého do nového školského roka.

V sobotu 8. septembra 2018 poobede pozývam všetkých farníkov na 5. ročník vzdávania vďaky za všetky práce a aktivity v našej farnosti. Začneme o 16.00 sv. omšou k sviatku Narodenia Panny Márie a o 16.30 bude požehnanie prerobenej časti centra. Pozývam všetkých z farnosti, teda Zubáčanov aj Hornobrezničanov na spoločné stretnutie. Bude nachystané aj občerstvenie v podobe gulášu za dobrovoľný príspevok, a taktiež sa môžete občerstviť kofolou a pivom. Pre deti budú mať animátori nachystané hry a súťaže.

Spovedanie v prvopiatkovom týždni:
Horná Breznica: v stredu po sv. omši od 19.00 do 20.00 / piatok pred sv. omšou od 17.00 – 17.30
Zubák: v piatok po sv. omši od 19.00 do 20.00
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta pred sv. omšou.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.00 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím v sakristiách kostolov.

Stretnutie farskej rady bude vo štvrtok o 20.00. Srdečne pozývam všetkých členov.

Úmysly sa budú zapisovať od 10. septembra 2018 do konca roka 2018.