Oznamy

17. nedeľa v cezročnom období, rok B (29.7.2018)

17. nedeľa v cezročnom období, rok B (29.7.2018)

Liturgický kalendár

Pondelok: Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
Utorok: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Streda: Sv. Alfonza Máriu de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota: Sv. Jána Mária Vianneya, kňaza
Budúca nedeľa: 18. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
30.7. Pondelok

 

 

31.7. Utorok

 

 

1.8. Streda 18.30  17.30
2.8. Štvrtok

 

 

3.8. Piatok

 

 

4.8. Sobota

 

 

5.8. Nedeľa 11.00       10.15

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 12 a milodar 60 € a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.13. Ďakujem za milodar 100 € v tomto týždni. Ďakujem za zbierku na past. centrum v Breznici 62,25 € a v Zubáku 194,28 €. Chcem sa poďakovať v tomto týždni Mirkovi Kanderkovi za práce na kabinete v telocvični. Ďakujem kňazom za zastupovanie v tomto týždni. Ďakujem ženám, ktoré upratali centrum v tomto týždni. Ďakujem Mirkovi Havkovi za dokončenie opravy detského ihriska.

Vo štvrtok môžete získať úplné odpustky – Porciunkuly. Skutok na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola s modlitbou Otče náš, Verím v Boha a ešte sv. spoveď, sv. prijímanie a na úmysel.

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme v stredu  v Hornej Breznici – od 16.30 do sv. omše 17.30, v Zubáku po sv. omši o 18.30, do 20.00.

Na prvý piatok bude sv. ruženec a po sv. ruženci mimoriadni rozdávatelia rozdajú sv. prijímanie.
Táto bohoslužba bude v Breznici o 17.30 a v Zubáku o 18.30.
Chorých vyspovedá p. farár v stredu, začne od 8.30 v Zubáku. Na prvý piatok ráno chorých navštívi mimoriadny rozdávateľ a prinesie im sv. prijímanie.