Oznamy

13. nedeľa v cezročnom období, rok B (1.7.2018)

13. nedeľa v cezročnom období, rok B (1.7.2018)

Liturgický kalendár

Pondelok: Návšteva Panny Márie, sviatok
Utorok: Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Štvrtok: Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
Piatok: Sv. Márie Goretti, panny a mučenice
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 14. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
2.7. Pondelok    
3.7. Utorok 17.30  
4.7. Streda 17.30  
5.7. Štvrtok 8.00  a 11.00 9.30
6.7. Piatok 17.30 17.00
7.7. Sobota 11.00  
8.7. Nedeľa 11.00       9.30

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 7 a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.8. Ďakujem za zbierku na dobročinné diela Svätého Otca v sume 84,56 €. Chcem sa poďakovať v tomto týždni za murárske práce: Mirko Kanderka, Tibor a Marián Krivoklátsky, Milan Janči, Ferko Kováč. Ďakujem Jankovi Ivanišovi a jeho chlapom, ktorí pracovali na fasáde. Za vodoinštalačné práce Kamil Babača. Za elektroinštalačné práce Jožko Ivaniš, Andrej Brňák a ďakujem p. Prenosilovi za chlapov, ktorých nám poskytol. Veľká vďaka patrí Mirkovi Havkovi,  ktorý osadil dvere, skriňu a opravil schody v past. centre. S týmito prácami bude pokračovať ďalší týždeň. Po ukončení prác na centre bude pracovať opäť na laviciach do kostola. Veľká vďaka patrí všetkým ženám, ktoré upratali celý objekt v stredu, vo štvrtok aj v sobotu. Zvlášť sa chcem poďakovať Katke Zuzíkovej, ktorá tepovala matrace do centra. Ďakujem aj chlapom, ktorí pomohli pri uprataní objektu. Dušanovi Marmanovi ďakujem za zváračské práce. Vďaka patrí ešte za zapojenie internetu Jožkovi Krchňávkovi a za rozmiestnenie Marcelovi Palicovi.  Na záver by som sa ešte chcel poďakovať pri rekonštrukcii past. centra, najbližšie práce sú naplánované až na september. Ďakujem všetkým žiakom, študentom, učiteľom i rodičom za účasť na slávnostnom Te Deum v piatok na záver školského roka a všetkým, ktorí prijali pozvanie na piatkovú opekačku na fare.

Spovedanie na prvý piatok:
Horná Breznica: Piatok – od 16.00 do 17.00
Zubák: Piatok – pred a po večernej sv. omši
Mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania navštívia chorých v piatok ráno od 8.00 v Zubáku i Breznici.

Počas mojej neprítomnosti v prípade nutnosti zaopatrovania volajte na faru do Lednice alebo príďte osobne na farský úrad Zubák, kde moji rodičia majú číslo na p. farára Ľubomíra Bolla. V prípade pohrebu alebo súrneho krstu volajte p. dekana Michala Keblúška z farnosti Púchov. Chcem vás ešte poprosiť, ak by ste potrebovali nejaké tlačivo alebo administratívny úkon, tak vás poprosím, aby ste sa dohodli s Jankou Bulkovou. Chcel by som vás ešte poprosiť, ak by vás niektoré ženy poprosili ohľadne varenia alebo pomoci s tábormi, aby ste im vyšli v ústrety, za túto pomoc vám vyprosujem úprimné Pán Boh zaplať.

Budúci týždeň bude hodová slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Hornej Breznici. Hlavný celebrant a hodový kazateľ bude Vladimír Štefánik, ktorý je p. farárom v Beluši. Hodová zbierka bude obetovaná pre potreby farnosti.