Oznamy

11. nedeľa v cezročnom období, rok B (17.6.2018)

11. nedeľa v cezročnom období, rok B (17.6.2018)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Barnabáša, apoštola
Štvrtok: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Piatok: Sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov
Sobota: Panny Márie v sobotu
Budúca nedeľa: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
18.6. Pondelok 7.00  
19.6. Utorok 18.30  
20.6. Streda 18.30 17.30
21.6. Štvrtok 7.00  
22.6. Piatok 18.30 17.30
23.6. Sobota 18.30  
24.6. Nedeľa 8.00 a 11.00       9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: † Burmeková, Ján Kontiš, Hazala
Utorok: † rod. Vajcíková a Krajčová
Streda: za farnosť
Štvrtok: † Ján, Anna a Jozef Martišovi
Piatok: † rod. Krajčová, Kučková a Tichonová
Sobota: † František a Jolana Kanderkovi
Nedeľa: † Ján, Rozália a Katarína Bulkovi / Za Božiu pomoc pre Máriu s rodinou

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 5 a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.6. Ďakujem za milodary v tomto týždni 50 €. Ďakujem za zbierku na past. centrum v Zubáku 156,48 € a v Breznici 110,20 €. Chcem sa poďakovať Mirkovi Havkovi za dovoz materiálu - dlažby a lešenia. Ďakujem zo srdca bratom Tiborovi a Marianovi Krivoklátskym a Ľubomírovi Kalusovi za uloženie obkladov a dlažieb. Budúci týždeň budeme v týchto prácach pokračovať. Ďakujem modlitbám matiek a všetkým ženám, ktoré sa zúčastnili na čistení stavby. Ďakujem aj chlapom, ktorí maľovali počas týždňa. Chcem sa poďakovať za pondelkovú a štvrtkovú betonáž všetkým chlapom, ktorí sa jej zúčastnili. Chcem sa poďakovať stavebninám Pruské a p. Tomanovi za dovoz plávajúcej podlahy. Ďakujem Petrovi Slabému a Andrejovi Brňákovi za elektroinštalačné práce. Taktiež sa chcem poďakovať Dušanovi Marmanovi a Emilovi Parohovi za predprípravu inštalácie svietidiel. Ďakujem Peťovi Grepiniakovi a jeho chlapom za predprípravu k montáži solárnych panelov. Ďakujem animátorom za účasť na mládežníckom stretku.

Budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Budúci víkend bude 10. diecézna púť rodín vo Višňovom pri Žiline. Program púte a časový harmonogram nájdete na nástenke.