Oznamy

9. nedeľa v cezročnom období, rok B (3.6.2018)

9. nedeľa v cezročnom období, rok B (3.6.2018)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Streda: Sv. Norberta, biskupa
Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
Budúca nedeľa: 10. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
4.6. Pondelok 7.00  
5.6. Utorok 7.00  
6.6. Streda 18.30 17.30
7.6. Štvrtok 7.00  
8.6. Piatok 18.30 17.30
9.6. Sobota 18.30  
10.6. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: † Božena Hazalová
Utorok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Martiša
Streda: za farnosť
Štvrtok: k úcte Ducha Svätého
Piatok: Ján Hlinka
Sobota: † Antónia a Miroslav Ježo
Nedeľa: † Júlia a Matej Balej / za zdravie a Božiu pomoc rod. Jozefa

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 3 a milodar 75 € a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.4. Ďakujem za milodary v tomto týždni 50 € a 300 €. Pán Boh zaplať za zbierku na past. centrum v Zubáku 179,65 € a v Hornej Breznici 92,58 €. Chcem sa poďakovať všetkým chlapom, ktorí mi pomohli pri murárskych prácach: Mirko Kanderka, Ferko Kováč, Juraj Gabriš, Jožko Katerinčin. Pri zateplení priestoru medzi telocvičňou a centrom sa chcem poďakovať Peťovi Kanderkovi a Rolandovi Ocinákovi. Chcem sa poďakovať Jankovi Malovi za drevo, ako aj narezanie dreva na krov, medzi telocvičňu a centrum. Chcem sa poďakovať Štefanovi Bulkovi a všetkým chlapom, ktorí mu pomáhali pri dokončení zateplenia a pochôdzneho podkrovia past. centra. Za dovoz materiálu sa chcem poďakovať stavebninám v Pruskom p. Tomanovi a taktiež sa mu chcem poďakovať aj za chlapov, ktorí nám počas celého týždňa robili sadrokartóny a taktiež ďakujem p. Pagáčovi. Ďakujem všetkým ženám za varenie v týždni pre chlapov. V prácach budeme pokračovať v tomto týždni, v utorok budeme so sadrokartónmi končiť a v stredu bude veľká brigáda od 8.00. Pokračovať budeme v maľovaní a v príprave na dlažby a podlahy. Chcel by som ešte poprosiť chlapov, ktorí majú skúsenosti s murárskymi prácami o pomoc v pondelok a utorok, aby sme dokončili murárske práce a pripravili objekt na maľovanie. Chcem sa poďakovať aj Kamilovi Babačovi za  dokončenie kúrenia. Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce. Ďakujem všetkým, ktorí v tomto prvopiatkovom týždni pristúpili k sviatosti zmierenia.

V piatok bude detské stretko o 17.00 v past. centre a pozývame všetky deti i na detskú sv. omšu.

V piatok po sv. omši bude farská rada, pozývam všetkých členov, bol by som rád, keby všetci prišli. Pozývam ich aj k účasti na sv. omši.

Budúcu nedeľu bude zbierka na past. centrum.

Ak ste si možno všimli, odvtedy ako sme namontovali v kostole bránu a kamerový systém, tak kostol býva otvorený počas celého dňa. Chcel by som vás povzbudiť, pokiaľ máte čas, vždy sa zastavte v kostole, pokiaľ vám to dovolí čas a radi sa modlievajte, je to príležitosť ako vzdať Bohu chválu, poďakovať či poprosiť. Nehovoriac o tom, že sa môžete prihovoriť pátrovi Piovi, ako aj sv. Vendelínovi, patrónovi nášho kostola a vyprosiť si mnohé Božie milosti.