Oznamy

Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána, rok B (25.3.2018)

Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána, rok B (25.3.2018)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok: Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota: Biela sobota
Budúca nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, slávnosť s oktávou, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
26.3. Pondelok 7.00  
27.3. Utorok 17.30  18.30
28.3. Streda 18.30  
29.3. Štvrtok 18.30 16.30
30.3. Piatok 17.00 15.00
31.3. Sobota 18.30  
1.4. Nedeľa 8.00 a 11.00       9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: † Michal Michalík a rodičia
Utorok: † Lukáš a Katarína Marmanovi
Streda: za farnosť
Nedeľa: † Amália Parohová / † Ľudovít, Antónia a Jozef

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 13 a milodar 30 € a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.14.
Ďakujem za milodar 100 € a 50 €.
Ďakujem za zbierku na pomoc pre utečencov 85,42 €.
Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia v tomto týždni, ako aj kňazom, ktorí spovedali v našej farnosti a taktiež ďakujem za varenie pre nich.
Zo srdca sa chcem poďakovať za všetky brigády, ktoré sme odpracovali v tomto týždni. Keďže nebolo vhodné počasie, tak sa nám podarilo zabetónovať preklady až v piatok, za čo by som chcel poďakovať Jankovi Janoškovi, Tomášovi Müllerovi a firme SVH-BETON – Hrnčiarikovcom. Taktiež chcem poďakovať všetkým chlapom, ktorí nám pri betonáži pomohli. Ešte pred betonážou sme dokončili naviazanie železa a rádlovanie. Tiež sme upratali celý objekt upratali. Tým sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pri týchto prácach pomohli.
V tomto týždni sa začali vyrábať aj okná na celé past. centrum a taktiež sa chcem poďakovať Dominikovi Brňákovi a jeho chlapom, ktorí si v tomto týždni pripravili krov a podstrešie.
Vďaka patrí aj Mirkovi Havkovi, ktorý ponatieral tatranský profil.
V budúcom týždni nás čaká stavba krovu a postavenie priečok.
Ešte by som sa chcel poďakovať aj za požičanie lešenie Marošovi Oščatkovi a p. Vitekovi.
V pondelok od 8.30 bude brigáda, kde skúsime odšalovať boky a znovu objekt upratať. Poprosil by som chlapov, aby sa zúčastnili, nakoľko je potrebné pripraviť objekt na stavbu krovu.
Na záver sa chcem poďakovať ešte Peťovi Brňákovi, ktorý celý krov narezal a Dominik ho priviezol.
Pevne verím, že sa nám podarí do Veľkej noci tento objekt zafóliovať.
Chcem sa poďakovať aj za daňové priznanie Veronike Dobešovej, čo sa týka farnosti a Janke Kosáčovej, čo sa týka OZ Svätý Vendelín. Túto prácu taktiež urobili zdarma.

Tlačivo na 2 % z dane pre OZ Svätý Vendelín.
Zvlášť by som vás chcel poprosiť o pomoc pri venovaní 2% z dane, nakoľko nás čaká veľmi náročný rok prestavby pastoračného centra, ktoré bude financované aj z tohto zdroja. Ako určite viete, je to veľmi náročná stavba, ktorá bude vyžadovať veľmi veľa finančnej dotácie, preto sa nebojte osloviť aj svojich blízkych alebo aj kolegov z práce, ktorí by nám mohli pri tejto stavbe napomôcť aj týmto spôsobom.
Tlačivo nájdete aj tu (môžete ho vyplniť v počítači a následne vytlačiť).

Krížové cesty:
Zubák: Veľký Piatok - 16.30 / Kvetná nedeľa - po rannej sv. omši
Horná Breznica: Veľký Piatok - 14.30 / Kvetná nedeľa - po sv. omši

Kto koná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Veľkonočné Trojdnie:

Na Zelený štvrtok bude po sv. omši meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom po večernej sv. omši. Bude vyložená Sviatosť a zložená bude o 20.15. Poprosím chlapov, ktorým budem ako správca farnosti umývať nohy, aby prišli o niečo skôr pred sv. omšou.

Na Veľký piatok sa bude konať krížová cesta v kostole, nakoľko obrady Veľkého piatku sa uskutočnia aj v Hornej Breznici. Krížová cesta vo farskom kostole bude pred obradmi o 16.30 a povedú ju modlitby matiek. Obrady Veľkého piatku v Zubáku budú o 17.00. Krížová cesta v Hornej Breznici bude o 14.30 a obrady Veľkého piatku budú o 15.00. Krížovú cestu v Breznici budú sprevádzať modlitby matiek. Po večerných obradoch vo farskom kostole bude meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom.

Na Veľký piatok je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu vo farskom kostole v Zubáku bude od 8.00 vyložená Sviatosť oltárna. Sviatosť oltárna sa uschová o 18.00. V Hornej Breznici bude vyložená Sviatosť na Bielu sobotu o 8.30 a uschovanie Sviatosti oltárnej bude o 17.00. Počas Bielej soboty by mali strážiť hrob dobrovoľní hasiči alebo aj miništranti. Obrady Bielej soboty budú o 18.30 vo farskom kostole.

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní:
Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:
1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;
2. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Ak ste sa nestihli vyspovedať, tak môžete prijať svätú spoveď v Hornej Breznici v utorok po sv. omši a v Zubáku v stredu po svätej omši. Bude vyložená Najsvätejšia sviatosť oltárna.

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera, ktorá bude obetovaná na past. centrum.