Oznamy

6. nedeľa v cezročnom období, rok B (11.2.2018)

6. nedeľa v cezročnom období, rok B (11.2.2018)

Liturgický kalendár

Streda: Popolcová streda – deň pokánia v celej Cirkvi, pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu
Budúca nedeľa: 1. pôstna nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
12.2.2017 Pondelok 7.00  
13.2.2017 Utorok 17.30  
14.2.2017 Streda 18.30 17.00
15.2.2017 Štvrtok 7.00  
16.2.2017 Piatok 17.30 16.30
17.2.2017 Sobota 17.30  
18.2.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00       9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: za obrátenie manžela
Utorok: † Jozef Gabriš
Streda: za farnosť
Štvrtok: † Ondrej a Mária Ježovi
Piatok: † František Ondricha
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
Nedeľa: Júlia a Matej Balejovi / † Anna a Jozef Sikorovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 6 a milodar 75 € a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.7.
Ďakujem animátorom a deťom za účasť na detskom stretnutí a detskej sv. omši.
Chcem sa poďakovať zvlášť za pondelkovú návštevu p. Tetiany Stawnychy, hlavnej koordinátorky projektov americkej biskupskej konferencie a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto návštevy, ktorý sa riadil riadnym protokolom.
Chcem zvlášť poďakovať materskej škole, dôchodcom a animátorom.
V tomto týždni nám priviezli pelety, chcem sa poďakovať p. Jendrolovi.

Tlačivo na 2 % z dane pre OZ Svätý Vendelín.
Zvlášť by som vás chcel poprosiť o pomoc pri venovaní 2% z dane, nakoľko nás čaká veľmi náročný rok prestavby pastoračného centra, ktoré bude financované aj z tohto zdroja. Ako určite viete, je to veľmi náročná stavba, ktorá bude vyžadovať veľmi veľa finančnej dotácie, preto sa nebojte osloviť aj svojich blízkych alebo aj kolegov z práce, ktorí by nám mohli pri tejto stavbe napomôcť aj týmto spôsobom.
Tlačivo nájdete aj tu (môžete ho vyplniť v počítači a následne vytlačiť).

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Dnes bude zbierka na maľovanie kostola v Zubáku a ríny v Breznici.

Pôstne túžby – cyklus prednášok, ktorý bude každý pôstny piatok po sv. omši, keďže kázeň vtedy nebude. Ste srdečne pozvaní všetci mladí, rodiny, animátori, dôchodci, všetci veriaci. Prvou témou bude - Vzťah k relikviám. Verím, že prídete v čo najväčšom počte. Katechéza nebude dlhá. Bude trvať ako vyučovacia hodina asi 45 minút a po nej bude krátka modlitba. Po nej, kto bude chcieť, odveziem ho domov. Prípadne poprosím o pomoc, ktorí máte dopravné prostriedky.

V nedeľu 18.2.2018 prídu do farnosti sestry vincentky z Nitry predstaviť Združenie Zázračnej medaily a jeho apoštolát podomovú návštevu Panny Márie. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem a chcú sa niečo viac dozvedieť. Stretnutie bude o 14.00 hod. vo filiálnom kostole v Hornej Breznici.

Krížové cesty:
Zubák: Piatok: pred sv. omšou / Nedeľa: po rannej sv. omši
Horná Breznica: Piatok: po sv. omši / Nedeľa: po sv. omši

Kto koná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V piatok sú pôstne dni a v tomto týždni máme prikázaný pôst - Popolcovú stredu, ktorý nás viaže vo svedomí zdržať sa mäsitého pokrmu. Každý pôst môžeme obetovať na nejaký úmysel. Nezabudnime začať pôstne obdobie svätou spoveďou a radi prichádzajme počas pôstu na sväté omše, aby sme mohli často prijímať sväté prijímanie.