Oznamy

Prvá adventná nedeľa, rok B (3.12.2017)

Prvá adventná nedeľa, rok B (3.12.2017)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Barbory, panny a mučenice
Streda: Sv. Mikuláša, biskupa
Štvrtok: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok
Budúca nedeľa: 2. adventná nedeľa, rok

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
4.12.2017 Pondelok 7.00  
5.12.2017 Utorok 17.30  
6.12.2017 Streda 17.30 16.30
7.12.2017 Štvrtok 7.00  
8.12.2017 Piatok 17.30 16.30
9.12.2017 Sobota 15.00  
10.12.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie za uzdravenie
Utorok: † Jozef Chovanec
Streda: † Júlia a Milan Burianovi
Štvrtok: † Ľudovít Kostka a Amália, Martin a Mária Chovancovi
Piatok: † Florián a rodina
Sobota: † Roman a Štefan Kuvik
Nedeľa: † Anna a Adolf Slabý a Silvester Malo / † Štefan, Amália a Ján Kanderkovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 15 a milodar 50 € a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.16.
Od darcu, ktorý nechce byť menovaný, sme dostali 3000 € a od ďalšieho sme dostali 1000 €, sú to účelové financie na strechu pastoračného centra.
Chcem sa poďakovať Jozefovi Kudrymu, ktorý nám daroval 80 matracov a 74 postelí a taktiež nám zabezpečil aj zdarma dovoz. Chcem sa poďakovať všetkým chlapom, ktorí nám pomáhali pri ich nakládke i pri vykládke, a to i pri nepriaznivom počasí, ich obeta je o to väčšia. Všetky postele sú uložené v telocvični. Matrace sú v zachovalom stave a v priebehu nasledujúcich mesiacov budeme riešiť výmenu v Zubáku i Hornej Breznici.
Chcem sa poďakovať Milanovi Jančimu za okrasnú bránu, ktorá predeľuje loď a vchod do kostola.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili celofarskej poklony na Nedeľu Krista Kráľa.
Ďakujem animátorom, žiakom a vedeniu školy za duchovnú obnovu školy pre piatakov a šiestakov.
Ďakujem všetkým, ktorí v tomto týždni pristúpili k sviatosti zmierenia.

Dnes bude zbierka na charitu.

Dnes začíname advent, kedy deti môžu prichádzať každý deň na detské sv. omše. Dnes dostanú adventné kalendáre, do ktorých budú zbierať obrázky svätcov za každú sv. omšu v advente a dostanú sladkosť. Chcel by som poprosiť, aby rodičia povzbudili deti k účasti na rorátnych sv. omšiach, na ktorých sa budeme rozprávať o životopisoch svätých. Dňa 27.12. 2017 bude vyhodnotenie na detskej svätej omši a deti dostanú pekné odmeny. Verím, že prežijeme spolu milostiplný advent.

Priatelia folklóru a ľudových tradícií obce Zubák v spolupráci s Materskou školou Zubák vás pozývajú dnes 3. 12. 2017 o 14.00 na Adventné stretnutie do KD v Zubáku. Je pre vás prichystaný bohatý program: detské vystúpenie, vianočné dekorácie a občerstvenie. Ste srdečne pozvaní.

Budúci týždeň bude zbierka na energie.

Sláviť sviatok sv. Mikuláša spoločne s deťmi budeme v sobotu 9. decembra 2017. Začneme detskou sv. omšou o 15.00 vo farskom kostole v Zubáku a potom bude stretnutie so sv. Mikulášom v pastoračnom centre. Pozývame všetky deti i s rodičmi. Túto akciu budeme organizovať spoločne s obcou, pozývame všetky deti.

V piatok po sv. omši bude mládežnícke stretnutie pre všetkých mladých našej farnosti.