Oznamy

34. Nedeľa v období cez rok, rok A (26.11.2017)

34. Nedeľa v cezročnom období, rok A (26.11.2017)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 1. adventná nedeľa, rok B, začíname nový liturgický rok

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
27.11.2017 Pondelok 7.00  
28.11.2017 Utorok 17.30 16.30
29.11.2017 Streda 17.30  
30.11.2017 Štvrtok 7.00  
1.12.2017 Piatok 17.30 16.30
2.12.2017 Sobota 17.30  
3.12.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: † Miroslava Balážová
Utorok: † Ondrej a Milan Slabý
Streda: za zdravie a Božiu pomoc rodiny Michala Miščieho
Štvrtok: † Miroslav Holík
Piatok: k úcte Ducha Svätého
Sobota: † Ľudovít Kostka a Amália, Martin a Mária Chovancovi
Nedeľa: † Martin syn Rudolf Slabý / + Vavrín, Rozália a Katarína

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 14 a milodar 40 € a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.15.
Ďakujem za milodar 50 € a 100 €, 200 €.
Ďakujem za zbierku na maľovanie v Zubáku 248,76 €. Maľovanie kostola nám chýba doplatiť 6063,29 €.
Ďakujem chlapom za účasť na pondelkovej brigáde, kedy sme porezali drevo.
Ďakujem Mirkovi Kanderkovi za murárske práce.
Ďakujem animátorom, žiakom a vedeniu školy za duchovnú obnovu školy prvého stupňa v tomto týždni.
Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za stretnutie.

K dispozícii máme aj kalendáre: stolové i nástenné (po 3 € a 1,50 €) a podielové knihy Spolku sv. Vojtecha, pričom členské na ďalší rok je 5 €.

Budúci týždeň bude zbierka na charitu.

Vo štvrtok budú mať duchovnú obnovu školy piataci a šiestaci.

Na budúcu 1. adventnú nedeľu bude pri všetkých sv. omšiach požehnanie adventných vencov a sviečok.

Dnes bude celofarská poklona, kde v Zubáku vystavím sviatosť po sv. omši o 11.00 a v Breznici po sv. omši o 9.30. V zadnej časti kostolov sú časové rozpisy poklony, kam vás poprosím zapísať sa, aby Sviatosť Oltárna nebola osamotená. Záver bude v Breznici o 16.30 a v Zubáku o 17.00. Zúčastnením sa môžeme získať úplné odpustky, preto vás všetkých povzbudzujem k účasti.
8. Budúcu nedeľu začíname advent, kedy deti môžu prichádzať každý deň na detské sv. omše. Na budúcu 1. adventnú nedeľu dostanú adventné kalendáre, do ktorých budú zbierať svätcov za každú sv. omšu v advente a dostanú sladkosť. Chcel by som poprosiť, aby rodičia povzbudili deti k účasti na rorátnych sv. omšiach. Dňa 27.12. 2017 bude vyhodnotenie na detskej svätej omši a deti dostanú pekné odmeny. Verím, že prežijeme spolu milostiplný advent.

Spovedanie na prvý piatok:
Horná Breznica: Utorok – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Piatok - po večernej sv. omši

V piatok pred sv. omšou bude krížová cesta.
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna.

Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9h v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Priatelia folklóru a ľudových tradícií obce Zubák v spolupráci s Materskou školou Zubák vás pozývajú budúcu nedeľu 3. 12. 2017 o 14.00 na Adventné stretnutie do KD v Zubáku. Je pre vás prichystaný bohatý program: detské vystúpenie, vianočné dekorácie a občerstvenie. Ste srdečne pozvaní.