Oznamy

31. Nedeľa v období cez rok, rok A (5.11.2017)

31. Nedeľa v cezročnom období, rok A (5.11.2017)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Piatok: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka za zdravie a Božiu pomoc
Sobota: Sv. Martina z Tours, biskupa
Budúca nedeľa: 32. Nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
6.11.2017 Pondelok 7.00  
7.11.2017 Utorok 18.30  
8.11.2017 Streda 18.30 17.30
9.11.2017 Štvrtok 7.00           
10.11.2017 Piatok 18.30 17.30
11.11.2017 Sobota 14.30  
12.11.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: k úcte Ducha svätého
Utorok: † Rudolf a Irena Krchňaví
Streda: za zdravie a Božiu pomoc Baleja a súrodencov
Štvrtok: za zdravie a Božiu pomoc Evy Burmekovej
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc dcéry
Sobota: † Ján, Marcel a Ladislav Marmanovi
Nedeľa: † Anna a Martin Babačovi / † Antónia a Miroslav Ježovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 11 a milodar 40 € a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.12.
Ďakujem mimoriadnym rozdávateľom za prinesenie sv. prijímania chorým.
Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili v tomto týždni k sviatosti zmierenia a zúčastnili sa dušičkovej pobožnosti.
A taktiež sa chcem poďakovať všetkým, ktorí chodili pravidelne na cintorín a modlili sa za duše v očistci.
V pondelok o 7.30 bude brigáda, kedy budeme betónovať priestor za kostolom, čím chcem poprosiť všetkých chlapov o účasť.

Kto by mal záujem o časopis Posol, nech sa zapíše v sakristiách kostolov. Predplatné na rok je 8,50 €. K dispozícii máme aj kalendáre: stolové i nástenné (po 3 € a 1,50 €) a podielové knihy Spolku sv. Vojtecha, pričom členské na ďalší rok je 5 €.

Počas týždňa do 8. novembra sa odporúča chodiť na cintorín modlievať sa za duše v očistci: Otče náš, Zdravas, Verím v Boha a na úmysel sv. Otca, a prijať Sv. oltárnu na sv. omši, tým získame duše z očistca, ako aj úplné odpustky.

Dnes bude zbierka na energie v Zubáku i Hornej Breznici.

Ohlášky: Sviatosť manželstva príjmu 11. novembra 2017 v Zubáku Petra Havková, dcéra Miroslava a Viery rod. Babačovej, bývajúca v Zubáku a Pavol Kanderka, syn Pavla a Jany rod. Novosádovej, bývajúci v Zubáku. Mladým prajeme na ceste životom veľa lásky a požehnania a ak by niekto vedel o nejakej manželsko-právnej prekážke, nech ju oznámi na farskom úrade.

Detské stretko sa uskutoční v piatok o 17.00 v pastoračnom centre v Zubáku a po ňom bude o 18.30 detská sv. omša. Pozývame všetky deti.