Oznamy

30. Nedeľa v období cez rok, rok A (29.10.2017)

30. Nedeľa v cezročnom období, rok A (29.10.2017)

Liturgický kalendár

Streda: Všetkých svätých, slávnosť a prikázaný sviatok
Štvrtok: Spomienka na všetkých verných zosnulých
Sobota: Sv. Karola Boromejského, kňaza
Budúca nedeľa: 31. Nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
30.10.2017 Pondelok 17.30 18.30
31.10.2017 Utorok 18.30  
1.11.2017 Streda 8.00 a 11.00 9.30
2.11.2017 Štvrtok 7.00 a 18.30 17.30
3.11.2017 Piatok 18.30 17.30
4.11.2017 Sobota 18.30  
5.11.2017 Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: † Zdenka Kopišová
Utorok: † Jozef Gabriš
Streda: za ružu Márie Cyprichovej / † Rudolf, Matej a Antónia
Štvrtok: za zdravie a Božiu pomoc Anny Slabej / za zdravie a Božiu pomoc Márie Cyprichovej
Piatok: † Viktor a Štefánia Holíkovi
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc rod. Jánoškovej, Dušičkovej a Zacharovej
Nedeľa: † Peter Zuzík / † Mária a Štefan Kanderkovi s deťmi

Rôzne

Budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.11. Ďakujem za hodovú zbierku na maľovanie v Zubáku 342,12 €.
Ďakujem Mirkovi Havkovi za práce na spovednici.
Mimoriadni rozdávatelia navštívia chorých a prinesú im sv. prijímanie na Všetkých svätých v stredu ráno.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9h v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Kto by mal záujem o časopis Posol, nech sa zapíše v sakristiách kostolov. Predplatné na rok je 8,50 €.

Spovedanie:
K prvému piatku budem spovedať počas týždňa pred svätými omšami, na prvý piatok po svätej omši už spovedať nebudem.
Pred sviatkom Všetkých svätých budem spovedať:
Horná Breznica – Pondelok – po sv. omši
Zubák – Utorok – po večernej sv. omši
Môžeme získať pre duše zosnulých úplné odpustky, ako aj vymodliť spásu duší pre našich najbližších.

Dušičková pobožnosť sa bude konať v stredu na Všetkých svätých na cintoríne v Hornej Breznici o 14.00 a v Zubáku bude pobožnosť o 15.00. Nezabudnime sa prísť vyspovedať a prijať sviatosti počas sviatkov a vymodliť duše v očistci a získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Počas týždňa (oktávy – ôsmych dní) chodievajte na cintorín modlievať sa na úmysel sv. Otca a za duše v očistci a prijať Sv. oltárnu, tým získame duše z očistca, ako aj úplné odpustky. Podmienky: život v posväcujúcej milosti, sv. prijímanie, Modlitba Pána, Vyznanie viery, modlitba na úmysel Svätého Otca a návšteva cintorína.

Budúci týždeň bude zbierka na energie v Zubáku i Hornej Breznici.