Oznamy

28. Nedeľa v období cez rok, rok A (15.10.2017)

28. Nedeľa v cezročnom období, rok A (15.10.2017)

Liturgický kalendár

Sv. Margity Márie Alacoque, panny
Utorok: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníkov
Streda: Sv. Lukáša, evanjelistu
Štvrtok: Sv. Pavla z Kríža, kňaza
Piatok: Sv. Vendelína, nášho patróna
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 29. Nedeľa v cezročnom období, rok A – Hodová slávnosť patróna našej farnosti sv. Vendelína

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
16.10.2017 Pondelok 7.00 7.30
17.10.2017 Utorok 7.00  
18.10.2017 Streda 18.30  
19.10.2017 Štvrtok 7.00  
20.10.2017 Piatok 18.30 16.30
21.10.2017 Sobota 18.30  
22.10.2017 Nedeľa 10.30 8.00

Úmysly

Zubák

Pondelok: rod. Ježová, Burmeková, Kanderková
Utorok: † Jozef Pavúček
Streda: † Júlia, Matej a rodičia Balejovi
Štvrtok: † František Chovanec a Vavrinec Struhár
Piatok: † Vendelín Belica
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Havkovú
Nedeľa: hodová slávnosť

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 8 a milodar 25 € a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 9.
Ďakujem za zbierky na energie v Zubáku 212,85 € a v Breznici 127,10 €.
V tomto týždni sa chcem poďakovať chlapom, ktorí mi pomáhali pri budovaní krovu nad kabinetom telocvične.
Ďakujem členom OZ Svätý Vendelín za stretnutie v tomto týždni. Prostriedky OZ bude venované na prestavbu pastoračného centra, konkrétne na okná.
Ďakujem animátorom za účasť na plánovacom stretnutí.
Budúci týždeň, ak by bolo možné, by sme mali brigádu a zabetónovali by sme plochu za kostolom a prepojili by sme tak parkovisko s detským ihriskom.

V zadnej časti si môžete rozobrať duchovné časopisy a modlitby. Kniha o očistci stojí 10 €. V sakristii si môžete zakúpiť obrazy Fatimskej Panny Márie, taktiež za 10 €.

Ohlášky – Dňa 21.10.2017 o 14:30 v Hornej Breznici príjmu sviatosť manželstva
Monika Chovancová, dcéra Františka a Heleny rod. Štefinovej, bývajúca v Hornej Breznici a Martin Mihalík, syn Milana a Adriany rod. Pagáčovej, bývajúci v Dúlove. Kto by vedel o nejakej manželsko-právnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Mladým želáme na spoločnej ceste životom veľa lásky a požehnania.

Na budúci týždeň naša farnosť oslavuje hody sv. Vendelína. V nedeľu bude len jedna sv. omša – slávnostná hodová sv. omša o 10.30. Slávnostný kazateľ a hlavný celebrant bude Martin Čerňanský, správca farnosti Domaniža. Po sv. omši vás pozývame na občerstvenie, malý zákusok, alebo malý kalíšek 😊 V Hornej Breznici bude sv. omša ráno o 8.00.

V rámci prípravy na slávenie hodov nezabudnime na sv. spoveď. Možnosť sviatosti zmierenia bude v piatok pred sv. omšou a v sobotu po sv. omši. Pripravme si svoje srdcia na dôstojné slávenie hodov. Povzbudzujem Vás zvlášť k prijatiu sv. prijímania počas hodovej slávnosti, aby sme získali úplné odpustky. Adoráciu a všetky modlitby zamerajme na lepšie vzťahy v rodinách a medzi manželmi.

V piatok bude sv. omša o 18.30, po nej bude 45 min prednáška v kostole na tému Ako spoznať seba a ako spoznať Boha. Večerná sv. omša bude preto bez príhovoru. Pozývam rodičov, deti, mládež i dôchodcov. Všetci ste srdečne pozvaní.

V sobotu pred hodovou slávnosťou bude od rána od 9.00 vystavená Sviatosť oltárna až do večernej sv. omše o 18.30. Pol hodinu pred sv. omšou bude meditácia. Na stolíku je rozpis času vystavenia Sviatosti, veľmi pekne prosím, aby ste sa zapísali. Rozpis stráženia a modlitby pri Eucharistii je po pol hodinových intervaloch. Môžete sa zapísať ako rodina, mládež, deti...

Na budúcu nedeľu na hodovú slávnosť bude hodová zbierka na maľovanie v kostole. Dnes bude zbierka na misie.

Kto by mal záujem o časopis Posol, nech sa zapíše v sakristiách kostolov.